การแปลง เฮกตาร์ เป็น ตารางนิ้ว

เครื่องคำนวณการแปลงหน่วยของ การแปลง เฮกตาร์ เป็น ตารางนิ้ว

ตารางนิ้ว เป็น เฮกตาร์ (สลับหน่วย)

1ha = 15500000in²

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบนี้ได้โดยการเลือกจำนวนตัวเลขสำคัญที่ต้องการจากตัวเลือกที่อยู่เหนือผลลัพธ์

สูตรการแปลงของ เฮกตาร์ ถึง ตารางนิ้ว

ตารางนิ้ว = เฮกตาร์ * 15500000

การคำนวณของ เฮกตาร์ ถึง ตารางนิ้ว

ตารางนิ้ว = เฮกตาร์ * 15500000

ตารางนิ้ว = 1 * 15500000

ตารางนิ้ว = 15500000

ไร่เป็นอะไร?

ไร่เป็นหน่วยวัดที่ใช้บ่อยเพื่อวัดพื้นที่ที่ดินในระบบเมตริก หนึ่งไร่เท่ากับ 10,000 ตารางเมตรหรือ 2.47 เอเคอร์ หน่วยนี้มีประโยชน์มากในการวัดพื้นที่ใหญ่ เช่น ทุ่งนา สวนสาธารณะ และป่า

เฮกตาร์ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการวางแผนเมือง การเกษตร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินและบริหารทรัพยากรที่ดิน ตัวอย่างเช่น เกษตรกรอาจใช้เฮกตาร์เพื่อกำหนดขนาดของแปลงนาสำหรับการปลูกพืช ในขณะที่ผู้วางแผนเมืองอาจใช้หน่วยนี้เพื่อคำนวณพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาใหม่ นอกจากนี้ เฮกตาร์มักถูกใช้ในการศึกษานิเวศวิทยาเพื่อวัดขอบเขตของที่อยู่หรือพื้นที่อนุรักษ์ โดยรวมเฮกตาร์ให้วิธีที่สะดวกและมาตรฐานในการแสดงและเปรียบเทียบพื้นที่ที่ดินในหลายบริบท.

ตารางนิ้วคืออะไร?

ตารางนิ้วเป็นหน่วยของพื้นที่ในระบบอิมพีเรียลและระบบปกติของสหรัฐ, เท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่มีด้านวัดเท่ากับหนึ่ง นิ้ว มันถูกใช้งานอย่างแพร่หลายสำหรับการวัดขนาดเล็ก เช่นในการประดิษฐ์หรือเมื่อวัดขนาดของวัตถุขนาดเล็ก หนึ่งตารางนิ้วเท่ากับ 0.00064516 ตารางเมตรในระบบเมตริก

 

ตารางของ เฮกตาร์ ถึง ตารางนิ้ว

ค่าเริ่มต้น
เพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
เฮกตาร์
ตารางนิ้ว
0ha
0.00000in²
1ha
15,500,000.00000in²
2ha
31,000,000.00000in²
3ha
46,500,000.00000in²
4ha
62,000,000.00000in²
5ha
77,500,000.00000in²
6ha
93,000,000.00000in²
7ha
108,500,000.00000in²
8ha
124,000,000.00000in²
9ha
139,500,000.00000in²
10ha
155,000,000.00000in²
11ha
170,500,000.00000in²
12ha
186,000,000.00000in²
13ha
201,500,000.00000in²
14ha
217,000,000.00000in²
15ha
232,500,000.00000in²
16ha
248,000,000.00000in²
17ha
263,500,000.00000in²
18ha
279,000,000.00000in²
19ha
294,500,000.00000in²
เฮกตาร์
ตารางนิ้ว
20ha
310,000,000.00000in²
21ha
325,500,000.00000in²
22ha
341,000,000.00000in²
23ha
356,500,000.00000in²
24ha
372,000,000.00000in²
25ha
387,500,000.00000in²
26ha
403,000,000.00000in²
27ha
418,500,000.00000in²
28ha
434,000,000.00000in²
29ha
449,500,000.00000in²
30ha
465,000,000.00000in²
31ha
480,500,000.00000in²
32ha
496,000,000.00000in²
33ha
511,500,000.00000in²
34ha
527,000,000.00000in²
35ha
542,500,000.00000in²
36ha
558,000,000.00000in²
37ha
573,500,000.00000in²
38ha
589,000,000.00000in²
39ha
604,500,000.00000in²
เฮกตาร์
ตารางนิ้ว
40ha
620,000,000.00000in²
41ha
635,500,000.00000in²
42ha
651,000,000.00000in²
43ha
666,500,000.00000in²
44ha
682,000,000.00000in²
45ha
697,500,000.00000in²
46ha
713,000,000.00000in²
47ha
728,500,000.00000in²
48ha
744,000,000.00000in²
49ha
759,500,000.00000in²
50ha
775,000,000.00000in²
51ha
790,500,000.00000in²
52ha
806,000,000.00000in²
53ha
821,500,000.00000in²
54ha
837,000,000.00000in²
55ha
852,500,000.00000in²
56ha
868,000,000.00000in²
57ha
883,500,000.00000in²
58ha
899,000,000.00000in²
59ha
914,500,000.00000in²
เฮกตาร์
ตารางนิ้ว
60ha
930,000,000.00000in²
61ha
945,500,000.00000in²
62ha
961,000,000.00000in²
63ha
976,500,000.00000in²
64ha
992,000,000.00000in²
65ha
1,007,500,000.00000in²
66ha
1,023,000,000.00000in²
67ha
1,038,500,000.00000in²
68ha
1,054,000,000.00000in²
69ha
1,069,500,000.00000in²
70ha
1,085,000,000.00000in²
71ha
1,100,500,000.00000in²
72ha
1,116,000,000.00000in²
73ha
1,131,500,000.00000in²
74ha
1,147,000,000.00000in²
75ha
1,162,500,000.00000in²
76ha
1,178,000,000.00000in²
77ha
1,193,500,000.00000in²
78ha
1,209,000,000.00000in²
79ha
1,224,500,000.00000in²