கிலோமீட்டர்கள் மாற்றுவான்

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

கிலோமீட்டர்கள்

 • கி.மீ.
 • பேச்சு வழக்கு : 'k ' அல்லது ' Kays ' - பேசப்படுவது
 • அலகு :

  • நீளம் / தூரம்

  உலகளவு பயன்பாடு :

  • நிலப்பகுதியில் அமைந்துள்ள புவியியல் இருப்பிடத்தைக் குறிப்பிட கிலோமீட்டர் என்ற அலகு உலகளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.   பெரும்பாலான நாடுகளில், இதுவே அலுவலக ரீதியில் அலகாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. முக்கிய விதிவிலக்குகளாக ஐக்கிய பேரரசு மற்றும் ஐக்கிய அமெரிக்க குடியரசு ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. அங்கு இப்பொழுதும் மைல் என்ற அளவீடே பயன்பாட்டில் உள்ளது

  விளக்கம் :

  மெட்ரிக் முறையில் ஒரு கிலோ மீட்டர், ஆயிரம் மீட்டருக்கு சமமான நீளத்தின் அலகு ஆகும்  

  1 கி.மீ 0.6214 மைல்களுக்கு சமமாக உள்ளது

  தோற்றம் :

  எடைகள் மற்றும் அளவுகளின்  மெட்ரிக்  அல்லது தசம அமைப்பு 1795 ஆம் ஆண்டு பிரான்சில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. மீட்டரை நீள அளவீட்டீன் அடிப்படையாக  பயன்படுத்தி அமைப்பு  உலகம் முழுவதும், இப்போது ஒரு சில குறிப்பிடத்தக்க விதிவிலக்குடன் அதிகாரபூர்வமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  பொதுவான மேற்கோள் :

  • உலகின் உயரமான கட்டிடமான துபாயில் உள்ள புர்க் கலிஃபா 0.82984 கி.மீ உயரம்
  • ஐக்கிய அமெரிக்க குடியரசு/கனடா எல்லையில் உள்ள நயகரா நீர்வீழ்ச்சி தோராயமாக 1 கி.மீ அகலம் கொண்டது
  • எவரஸ்ட் சிகரம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 8.848  கி.மீ உயரத்தில் உள்ளது
  • ஃபிரான்ஸில் உள்ள பாரீஸ், ஜெர்மனியில் உள்ள பெர்லினிருந்து 878 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. நில வழியாக பயணிக்கும்பொழுது நீங்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்ற இடத்திற்கு செல்வதற்கு 1050 கி.மீ தூரம் பயணிக்க வேண்டும்
  • நிலவிலிருந்து பூமிக்கு சராசரி தூரம் 384,400 கி.மீ

  பயன்பாட்டு அமைப்பு :

  கிலோமீட்டர் மிகவும் பொதுவாக கொடுக்கப்பட்ட இடத்திற்கு  பயணம் செய்ய வேண்டிய தூரத்தை குறிக்க சாலை அறிகுறிகளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அது ஒரு நேர் கோட்டில்(பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள ) உள்ள இரண்டு இடங்களில் இடையே உள்ள தூரம் விவரிக்கும் மிகவும் பிரபலமான அலகு.

  கூறு அலகுகள் :

  • 1 கி.மீ. = 1000m (மீட்டர்)

  பெருக்கல் :

  • மெட்ரிக் அளவில் நீளம்  /  தூரம் அலகுகள் 1 மீட்டரின்   பின்னம் அல்லது மடங்குகளின் அடிப்படையாக கொண்டவை . இதனால் கிலோமீட்டருக்கு எந்த அதிகாரப்பூர்வ மடங்குகள் இல்லை.
  • எனினும், கிலோமீட்டர்களில் வெளிப்படுத்த முடிந்த ,   கிலோமீட்டரை விட அதிகமான நீளம் / தூர மெட்ரிக் அளவீடுகள் இல்லை
  • ஒரு மெகா மீட்டர் = 1 மில்லியன் மீட்டர்(அல்லது 10,000Km )
  • ஒரு கிகா மீட்டர் = 1 பில்லியன் மீட்டர் (அல்லது 1,000,000Km )