எடை அலகு மாற்றம்

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

மெட்ரிக் அளவீடுகள்

மெட்ரிக் எடை அலகுகள் அதற்குத் தகுந்த நீரின் மெட்ரிக் கன அளவு எடையைச் சார்ந்து இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் என்பது ஒரு கிலோகிராம் எடை

காலனிகால/அமெரிக்க அளவீடுகள்

 விலை உயர்ந்த உலோகங்கள் பொதுவாக டிராய் (டிராய் பவுண்டுகள் மற்றும் டிராய் அவுன்சுகள்) அலகுகளில் அளக்கப்படுகிறது. இதை நிலையான அளவீடுகளுடன் குழப்பிக்கொள்ள வேண்டும். கல்,பவுண்டு அல்லது அவுன்ஸ் போன்றவை எவ்வாறு தோன்றியது  என நமக்கு உறுதியாகத் தெரியவில்லை. உங்களுக்கு தெரிந்தால், எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்