பவுண்ட்ஸ் மாற்றுவான்

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

பவுண்ட்ஸ்

 • lb
 • lbm ( பவுண்டு- நிறை - அறிவியல் )
 • அலகு :

  • நிறை
  • எடை (அறிவியல் அல்லாத  இடத்தில் ) 

  உலகளவு பயன்பாடு :

  • இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, கனடா, நியூசிலாந்து மற்றும் பல நாடுகள்

  விவரிப்பு :

  பவுண்டு, ஏகாதிபத்திய முறையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு நிறை அளவீடு ஆகும் மற்றும் அன்றாடம் ஏற்கப்படும் ( எந்த பொருளின் மீதும் செயல்படும் ஈர்ப்பு விசை  )  ஒரு  எடை அலகாகும். 

  விளக்கம் :

  ஏகாதிபத்திய பவுண்டு ( avoirdupois , அல்லது சர்வதேச ) அதிகாரப்பூர்வமாக 453.59237 கிராம் எனவரையறுக்கப்படுகிறது

  தோற்றம் :

  பெயர் பவுண்டு லத்தீன் சொற்றொடர் லிப்ரா பாண்டோ என்பதன் தழுவல் , அல்லது ஒரு பவுண்டு எடை , ரோமன்  லிப்ரா (எனவே குறியீடாக பவுண்டு) சுமார் 329 கிராம் எடை கொண்டுள்ளது.

  வரலாறு முழுவதும் பவுண்டு (அல்லது அதன் உள்ளூர் மொழிபெயர்ப்பு ) ஐக்கிய ராஜ்யம், பிரான்ஸ் , ஜெர்மனி, ஸ்காண்டிநேவியா , ரஷ்யா உட்பட உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில், எடை அளவீடாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது . ஒரு பவுண்டுக்கு வரையறுக்கப்படுகிற சரியான நிறை ஒரு  அமைப்பிலிருந்து இன்னொரு அமைப்பிற்கு மாறுபட்டது என்றாலும், அவை பரந்த அளவில் ஒத்தது போன்று இருக்கும், வழக்கமாக 350 மற்றும் 560 மெட்ரிக் கிராம் .

  அவைர்டூபோய்ஸ் பவுண்டு( கம்பளி பவுண்டு என அழைக்கப்படும்) பொதுவாக மற்றும் நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்றாலும்(lb av அல்லது lb avdp என சுருக்கமாக ),இங்கிலாந்தில் எண்ணற்ற வெவ்வேறு அமைப்புகள் பவுண்டு பயன்படுத்தி இருந்தன.       ஒரு மாறுபாடு இன்றும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவது ட்ராய் பவுண்டு (ஏறத்தாழ 373g .), பெரும்பாலும் விலைமதிப்பற்ற உலோகங்களின் நிறை அளவீடுகளில்   பயன்படுகிறது.

  1878 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து எடைகள் மற்றும் அளவைகள் சட்டம் மூலம், முதன் முதலில் மெட்ரிக் அலகுகள் அடிப்படையில் ஏகாதிபத்திய பவுண்டு வரையறுக்கப்பட்டது (1lb = 453.59265g ) மற்றும் 1893 இல் மெண்டன்ஹால்  ஆணை  ஒரு கிலோ 2.20462 பவுண்டுகளுக்கு சமமானது என  அமெரிக்க பவுண்டை விவரித்து வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

  அமெரிக்கா மற்றும் காமன்வெல்த் நாடுகள்  பவுண்டு பொதுவான வரையறைகள் ஒப்பு கொண்டு (மற்றும்  யார்டு ) 1959இல் ஏற்கப்பட்டன   (இங்கிலாந்து 1964)

  பொதுவான மேற்கோள் :

  • ஆங்கிலம் பேசும் நாடுகளின் ஒரு நபரின் உடல் எடையை மற்றும் பவுண்டுகளில் குறிப்பிடுவார்கள். ஐக்கிய அமெரிக்க குடியரசில் இதை முழுவதும் பவுண்டுகளிலேயே குறிப்பிடுவார்கள்
  • ஐக்கிய பேரரசு மற்றும் அயர்லாந்தில், மெட்ரிக் முறையை பயன்பாட்டில் கொண்டுவரும்முன் உணவுப்பண்டங்களை அளவிட பயன்பட்ட பவுண்டு முறையிலேயே இன்றும்  சில பொருட்கள் விற்கப்படுகின்றன. வெண்ணெய் போன்றவை பொதுவாக 454g (1 பவுண்டு) பாக்கெட் முறையிலேயே விற்கப்படுகிறது
  • மீன்பிடிப்பவர்கள்  தாங்கள் பிடித்த மீனின் அளவை பவுண்டு மற்றும் அவுன்சுகள் அளவிலேயே வெளிப்படுத்துவார்கள்
  • ஷேக்ஸ்பியரின் கதாபாத்திரமான ஷைலாக் கடனுக்கான  பிணையாக “ஒரு பவுண்டு சதை” கேட்டது மிகவும் பிரபலமானது

  பயன்பாட்டு அமைப்பு :

  அறிவியல் பயன்பாடுகள் எடையை(Mass ) விவரிக்க எடையலகை(Pound ) பயன்படுத்துவார்கள்.அதே நேரத்தில், அன்றாட பயன்பாட்டில்  அது பொருண்மை அலகை(Weight)  குறிப்பதாக  பார்க்கபடுகிறது.எடைகள் மற்றும் அளவுகள் மெட்ரிக் முறை( Metric system of weights and measures ) பரந்த அளவு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டாலும்,எடையலகு(Pound ) ஆங்கிலம் பேசும் நாடுகளில் தொடர்ந்து பயன்படுத்தபட்டு வருகிறது.

   வரலாற்றில், ஆயுதங்களில் துப்பாக்கி வெடி அல்லது குண்டுகளின் எடையை விவரிக்க பவுண்டு கருவியாக இருந்தது. மற்றும் ஆயுதங்களே அது எப்படி படைத்தளவாடங்களை நொறுக்கும் என்பதை பொருத்து பெயரிடப்படும். உதாரணமாக 32 பவுண்டு  .

  இங்கிலாந்து மற்றும் அமெரிக்காவில் பவுண்டு அழுத்தத்தை வெளிப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது,  ஒரு சதுர அங்குலத்தில் பவுண்டுகள்(p.s.i-pounds per square) மதிப்பளவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.

  கூறு அலகுகள் :

  • ஒரு பவுண்டுக்கு பதினாறு அவுன்ஸ் உள்ளன என்றாலும் வரலாற்று ரீதியாக ( மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமாக ) ,1959 ல் சர்வதேச தரம் ஒப்பு   நடைமுறைப்படுத்தப்படும் வரை பவுண்டு  7,000  டிராய் தானியங்கள் (gr) உள்ளடக்கியது  என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

  பெருக்கல் :

  • 14 பவுண்டு=1 கல்
  • 28 பவுண்டு = 1 காற்பங்கு(ஒரு நீண்ட நூறு  காற்பங்கின் எடை)
  • 112 பவுண்டு = 1 நீண்ட அந்தர்
  • 2240 பவுண்டு = 1 டன் ( ஏகாதிபத்திய, அல்லது நீண்ட டன் )