அடி மாற்றுவான்

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

அடி

 • அடி
 • ' (பிரதம குறியீடு)
 • ( பத்து அடியை, 10 அடி அல்லது 10' என உணர்த்த முடியும் )
 • அலகு :

  •  நீளம் / தூரம்

  உலகளவு பயன்பாடு :

  • முதன்மையாக, அமெரிக்காவில் அளவீட்டு  அலகாக அதிகாரப்பூர்வமாக பயன்படுத்தப்பட்டது , கனடாவும் (நிலையான மெட்ரிக் ) அடியை ஒரு மாற்று  அளவீட்டு அலகாக அங்கீகரிக்கிறது , மற்றும் அடி பொதுவாக ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.
  • அடியும் விமான துறையில் உயரத்தை அளவிட உலகளவில் பயன்படுத்தப்படும்.

  விவரிப்பு :

  அடி ஏகாதிபத்தியத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு நீள அலகு மற்றும் 1/3-ல் யார்டை குறிக்கும் அமெரிக்க வழக்க அளவிடுதல் அமைப்பு  மற்றும் பன்னிரண்டு அங்குலங்களாக பிரிக்கப்பட்டன 

  விளக்கம் :

  1959 ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச யார்டு மற்றும் பவுண்டு ஒப்பந்தம்  (அமெரிக்கா மற்றும் காமன்வெல்த் நாடுகள் நாடுகளுக்கு இடையில்), யார்டை சரியாக 0.9144 மீட்டர் என  வரையறுத்தது . இதையொட்டி ஒரு அடி 0.3048 மீட்டர்                ( 304.8 மிமீ). என வரையறுக்கப்பட்டது .

  தோற்றம் :

  கிரேக்கம் மற்றும் ரோமப் பேரரசு உட்பட, பண்டைய  கால பதிவு வரலாறு முழுக்க, அடியை ஒரு அளவீட்டு  அலகாக பயன்படுத்தப்படுகிறது  மற்றும்  பெயர் தோற்றம்,சராசரி  ஆணின் கால் அளவை  தொடர்புபடுத்தி   ஏற்கப்படுகிறது (அல்லது ஒருவேளை காலணி ). முதலில் பதினாறு கூறு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு, ரோமர்களும் அடியை  பன்னிரண்டு உன்ஷியாவாக(uncia) பிரித்தனர் - நவீன ஆங்கில பதம் அங்குலத்தின்(inch) தோற்றம்

  தேசிய மற்றும் பிராந்திய வேறுபாடுகள் பொதுவாக இருந்தன என்றாலும், அடி,பெரும்பாலான ஐரோப்பா முழுவதும் கடந்த இரண்டு ஆயிரம் ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து  பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது .   எங்கு (மற்றும் எப்போது) அடி பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது பொறுத்து, அது 273 மி.மீ போன்ற சிறிய அல்லது 357 மி.மீ போன்ற பெரிய நீளத்தை குறிப்பிட முடியும். அடி பொதுவாக உலகம் முழுவதும் ஆங்கிலம் பேசும் நாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

  பெரும்பாலான நாடுகளில் 18 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் பிரான்ஸ் தொடங்கி, மெட்ரிக் முறை ஏற்கப்பட்டதா் அடி பயன்பாடு குறைந்தது.

  பொதுவான மேற்கோள் :

  • கால்பந்து அமைப்பின் (சாஸர்) இலக்கு கம்பம் 8 அடி உயரம் மற்றும் 8 யார்டுகள் (24 அடி) அகலம்
  • இடுகாட்டில் புதைப்பதை “6 அடி கீழே” என்ற சொற்றொடரில் குறிப்பிடுவர் அல்லது பொதுவாக இறந்த மனிதர்களை “6 அடி கீழே” எனவும் விவரிப்பர்
  • “ஐந்து அடி உயரம் எழும்புகிறது” (வெள்ள நீரைக் குறிப்பது) என்பது ஜானி கேஷ் பாடிய பாடலின் தலைப்பு. டீ லா சோல் 1989ல் வெற்றிபெற்ற தனது ஹிப் ஹாப் ஆல்பத்திற்கு “மூன்று அடி உயரம் எழும்புகிறது” எனத் தலைப்பிட்டிருந்தார்

  பயன்பாட்டு அமைப்பு :

  1995 ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டனில் அடி, அங்குலம், நீட்டளவு மற்றும் மைல் இணைந்து, அதிகாரப்பூர்வமாக சாலை அறிகுறிகள் மற்றும் தூர,வேகத்தை  அளவிடும் முதன்மை அலகாக குறிப்பிடப்பட்டது . அடி இன்னும் பெரும்பாலும், குறிப்பாக முன் தசம பிரிட்டனில் பிறந்து மற்றும் கல்வி கற்ற மக்களால், ஒரு முறைசாரா அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்றாலும் மற்ற சூழல்களில் மெட்ரிக் அளவீடுகள், இப்போது முதன்மை முறை ஆகும் .

  அடி. F[S முறையிலும் ஒரு அடிப்படை அலகாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.அடி, பவுண்டுகள் மற்றும் மற்றும் விநாடிகள் பயன்படுத்தி  poundal ( ft• lb •m•s-2), விசையின் அலகு போன்ற,   பிற அளவீடுகளின் அலகுகளை அடைய   பயன்படுத்தபடுகிறது.  ( முறை பெரும்பாலும் மீட்டர், கிலோ விநாடிகள் அடிப்படையிலான MKS அமைப்பால் மாற்றப்பட்டுள்ளது )

  கூறு அலகுகள் :

  • 12 அங்குலம் = 1 அடி

  பெருக்கல் :

  • 3 அடி = 1 யார்டு ( நீட்டளவு )