Kilogram till Ton konvertering

Det finns mer än en typ av Ton. Var god och välj den typ som passar bäst från listan nedan.

  1. Kilogram till Metrisk Ton

  2. Kilogram till Long Tons (Storbritannien)

  3. Kilogram till Short Tons (USA)

  4. Kilogram till Ton

Kilogram

Ett kg definieras som likvärdig massan av den internationella prototypen av ett kilogram (IPK), ett block av platina - iridium legering som tillverkades år 1889 och förvaras på Internationella byrån för vikt och mått i Sévres, Frankrike.

Det är den enda SI enheten som definieras av ett fysikst objekt istället för en fundamental fysisk egendom som kan reproduceras i ett laboratorium.

Ton

Det finns tre typer av ton- long ton, short ton och metrisk tonne. Var god välj en mer specifik enhet.