Engelsk mil till Nautiska mil konvertering

Det finns mer än en typ av Nautiska mil. Var god och välj den typ som passar bäst från listan nedan.

  1. Engelsk mil till Brittiska Nautiska mil

  2. Engelsk mil till Amerikanska Nautiska mil

  3. Engelsk mil till International Nautical Miles

Engelsk mil

En längdenhet som motsvarar 1760 yards

Nautiska mil