Chain till Engelsk mil konvertering

Engelsk mil till Chain (Byt enhet)

Oblika
Noggrannhet

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Visa formel

konvertera Chain till Engelsk mil

mi =
ch * 0.012500
 
 
 
Visa fungerar
Visa resultat i exponentiellt format

Chain

En längdenhet som är lika med 66 fot, används speciellt till amerikanska offentliga markundersökningar. Det ursprungliga mätinstrumentet (Gunters link) var bokstavligen en metallkedja som bestog av 100 länkar, vardera 7,92 tum lång. Stålband måttband började ersätta kedjor runt 1900, men måttband i lantmäteri kallas fortfarande ofta “chains” (kedjor) och mätning med måttband kallas ofta “chaining”. Chain är en lämplig enhet vid uppmätning av fastighetsgränser eftersom 10 kvadrat chains är lika med 1 tunnland.

 

konvertera Chain till Engelsk mil

mi =
ch * 0.012500
 
 
 

 

Chain till Engelsk mil tabell

Start
Ökningar
Noggrannhet
Format
Skriv ut tabell
< mindre värden Större värden >
Chain Engelsk mil
0ch 0.00mi
1ch 0.01mi
2ch 0.03mi
3ch 0.04mi
4ch 0.05mi
5ch 0.06mi
6ch 0.08mi
7ch 0.09mi
8ch 0.10mi
9ch 0.11mi
10ch 0.13mi
11ch 0.14mi
12ch 0.15mi
13ch 0.16mi
14ch 0.18mi
15ch 0.19mi
16ch 0.20mi
17ch 0.21mi
18ch 0.23mi
19ch 0.24mi
Chain Engelsk mil
20ch 0.25mi
21ch 0.26mi
22ch 0.28mi
23ch 0.29mi
24ch 0.30mi
25ch 0.31mi
26ch 0.33mi
27ch 0.34mi
28ch 0.35mi
29ch 0.36mi
30ch 0.38mi
31ch 0.39mi
32ch 0.40mi
33ch 0.41mi
34ch 0.43mi
35ch 0.44mi
36ch 0.45mi
37ch 0.46mi
38ch 0.48mi
39ch 0.49mi
Chain Engelsk mil
40ch 0.50mi
41ch 0.51mi
42ch 0.53mi
43ch 0.54mi
44ch 0.55mi
45ch 0.56mi
46ch 0.58mi
47ch 0.59mi
48ch 0.60mi
49ch 0.61mi
50ch 0.63mi
51ch 0.64mi
52ch 0.65mi
53ch 0.66mi
54ch 0.68mi
55ch 0.69mi
56ch 0.70mi
57ch 0.71mi
58ch 0.73mi
59ch 0.74mi
Metrisk konverteringstabell Omvandlar app för mobil telefon. Längd Temperatur Vikt Area Volym Fart Tid Valuta