konverzija Santimetri

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Santimetri

Skraćenica/Simbol:

  • cm

Jedinica:

  • Dužina/udaljenost

Upotreba širom sveta :

  • Santimetar se širom sveta koristi kao merna jedinica za dužinu. Postoji nekoliko izuzetaka, od kojih su najznačajnije Sjedinjene Države, koje i dalje prevashodno koriste Američki običajni (sličan imperijalnom) sistem.

Definicija:

Santimetar predstavlja jedinicu za dužinu u metričkom sistemu i jednak je stotom delu metra.

1cm iznosi 0.39370 inča.

Poreklo:

Metrički, ili decimalni, sistem težina i mera usvojen je i definisan u Francuskoj 1795. godine. Koristimetar kao osnovu mera za dužinu, i taj sistem se sada zvanično koristi širom planete.

Reference:

  • Američki novčić od pet centi ima prečnik od približno 2 cm.
  • Rožnjača ljudskog oka ima prečnik od približno 1,15 cm (11,5mm).
  • Jedna imperijalna stopaiznosi približno 30,5 cm.

Upotreba u kontekstu:

Santimetar se koristi kao svakodnevna jedinica mere u svim zemljama koje su usvojile medjunarodni (SI) sistem jedinica, u situacijama i primenama u kojima se definisanje delova santimetra smatra nevažnim.

Primene koje zahtevaju veći stepen preciznosti, poput projektovanja i inženjerstva, uglavnom će utvrđivati dužine koristeći milimetre ili decimalne delove metra.

Komponentne jedinice:

Multiplikatori:

  • 100cm = 1 m (metara).
  • Jedinice dužine/ udaljenosti na metričkoj skali zasnovane su na delovima ili umžcima jednog metra.