konverzija Milimetri

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Milimetri

 • mm
 • mil (neformalno)
 • Jedinica:

  • Dužina

  Upotreba širom sveta :

  • Milimetar se, kao deo metričkog sistema, koristi kao mera za dužinu širom planete. Najznačajniji izuzetak su Sjedinjene Države, gde se imperijalni sistem i dalje koristi u većini slučajeva.

  Definicija:

  Milimetar je jedinica za dužinu u metričkom sistemu, i predstavlja hiljaditi deo metra (SI osnovna jedinica za dužinu).

  Reference:

  • Jedan inč ima 25,4 milimetra.
  • Vrh igle ima prečnik od približno 2 mm.
  • CD ima debljinu od približno 1, 2 mm.
  • 00 model koloseka železnice meri 16,5mm između šina.
  • Šnale za kosu stepena 1 skraćuju kosu za približno 3 mm u dužini (šnale za kosu stepena 2 skraćuju do 6 mm, stepena 3 do 9 mm itd.)

  Upotreba u kontekstu:

  Milimetri se koriste kao standardna mera za dužinu u svim tipovima inženjeringa i komercijalnih primena gde je neopodna veća preciznost od najbližeg santimetra.

  Kada je neophodno meriti i izražavati mere sa još većom preciznošću, koriste se delovi milimetra do tri decimale.

  Milimetri se često koriste za opisivanje malih kalibara i oružja koje ih koriste, kao na primer Uzi 9 mm jurišna puška.

  Komponentne jedinice:

  • 1/1.000 mm = jedan mikrometar
  • 1/1.000.000 mm = jedan nanometar
  • U dalje, progresivno manje jedinice spadaju pikometar, femtometar, atometar, zeptometar i joktometar.

  Multiplikatori:

  • Postoje brojne jedinice kojima se izražavaju umnožci milimetra, ali se one definišu u odnosu na metar (osnovna SI jedinica za dužinu), a ne na milimetar.
  • 10mm = 1 santimetar (cm)
  • 1000 mm = 1 metar (m)