konverzija Metri

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Metri

 • m
 • Jedinica:

  • Dužina/udaljenost

  Upotreba širom sveta :

  • Metar je , kao deo metričkog sistema, jedinica mere za udaljenost širom planete, pri čemu su Sjedinjene Države glavni izuzetak, jer se u njima u većini situacija koristi imperijalni sistem.

  Opis:

  Metar predstavlja jedinicu za dužinu u metričkom sistemu i osnovnu jedinicu za dužinu u Međunarodnom sistemu jedinica (SI).

  Kao osnovna jedinica za dužinu u SI i drugim m.k.s. sistemima (koji se zasnivaju na metrima, kilogramima i sekundama) metar se koristi za izvođenje drugih jedinica mere poput njutna, za silu.

  Definicija:

  1m iznosi 1,0936 jardi, ili 39,370 inča.

  Od 1983. godine, metar se zvanično definiše kao dužina putanje koju svetlost pređe u vakumu tokom vremenskog intervala od 1/299.792.458 sekundi.

  Poreklo:

  Jedinice mere zasnovane na decimalnom sistemu su se pojavile u kasnom 17. veku. Pri čemu je reč metar izvedena od grčke reči métron katholikón, što znači ""univerzalna mera"".

  Rana definicija metra bila je ""dužina klatna sa polu-periodom od jedne sekunde"". Do 18. veka definicija zasnovana na ""jednom desetomilionitom delu dužine Zemljinog meridijana duž jednog kvadranta (razdaljine od ekvatora do Severnog Pola) je bivala sve popularnija, te je ovo bila prihvaćena definicija kada je Francuska usvojila metrički sistem 1795. godine.

  Prototip metarskih poluga - isprva bronzani, zatim platinumski i na kraju od legure platinuma i iridijuma- bili su izrađivani kako su se smenjivali standardi za metar. Metar je ponovo definisam 1960. godine pomoću talasnih dužina radijacije, pre sadašnje definicije usvojene 1983. godine, koja povezuje metar sa brzinom svetlosti.

  Reference:

  • Prosečna visina muškarca je oko 1,75 m.
  • Prepreke u Olimpijskim trkama na 110 m s preponama su visoke 1,067 m.
  • Najviša građevina na svetu (od 2012. godine), Burk Kalifa u Dubaiu, visoka je 828 m. 
  • Empajer stejt bilding u Njujorku visok je 381 m.
  • Standardni kolosek železničke pruge (razmak između šina) je 1,435 m.

  Komponentne jedinice:

  • 1/100 m = jedan santimetar
  • 1/1.000 m = jedan milimetar
  • Pogledajte i mikrometar, nanometar, pikometar, femtometar, atometar, zeptometar i joktometar

  Multiplikatori:

  • Najčešće korišten umnožak je kilometar (1.000 m), ali posto je i brojni drugi SI umnožci metra, uključujući dekametar (10 m), hektometar (100 m) i megametar (milion metara).
  • Najveći SI umnožak metra je jotametar, (1.000.000.000.000.000.000.000.000 metara).