konverzija Vreme

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Vremenske konverzije

SI jedinica za vreme je sekund. Od iste se izvodi minut (60 sekundi) i sat (3600 sekundi). Za svrhe ovog kalkulatora pretpostavljamo da dan ima 86.400 sekundi iako ovaj broj može varirati umetanjem prestupne sekunde.