konverzija Kilometri

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Kilometri

 • Km
 • Sleng: 'ka' ili 'kajs' u govornom jeziku
 • Jedinica:

  • Dužina/udaljenost

  Upotreba širom sveta :

  • Kilometar se širom sveta koristi kao jedinica za izražavanje razdaljine između geografskih lokacija na zemlji i u većini zemalja predstavlja zvaničnu jedinicu za ovu svrhu. Primarni izuzeci su Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države, gde milja ostaje standardna jedinica.

  Definicija:

  Kilometar predstavlja jedinicu mere za dužinu u metričkom sistemu i jednak je dužini od hiljadu metara.

  1km iznosi 0.6214 milje.

  Poreklo:

  Metrički, ili decimalni, sistem težina i mera usvojen je u Francuskoj 1795. godine. Koristeći metar kao osnovu mera za dužinu, i taj sistem se sada zvanično koristi širom planete, UZ PAR ZNAČAJNIH IZUZETAKA.

  Reference:

  • Najviša građevina na svetu, Burk Kalifa u Dubaiu, visoka je 0,82984 km. 
  • Niagarini vodopadi, na granici Kanade/S.A.D., protežu se na približno 1 km.
  • Vrh Mont Everesta je 8,848 km nadmorske visine.
  • Razdaljina između Pariza u Francuskoj i Berlina u Nemačkoj je 878 km, iako biste morali da pređete put od preko 1050 km kako biste od jednog do drugog grada stigli kopnenim saobraćajem.
  • Prosečna udaljenost Zemlje od Meseca je 384.400 km.

  Upotreba u kontekstu:

  Kilometar se najčešće koristi na saoraćajnim znacima koji označavaju preostalu udaljenost do određene lokacije. Pored toga je i najčešće korištena jedinica za opisivanje razdaljine između dve lokacije na pravoj liniji (preko površine Zemlje).

  Komponentne jedinice:

  Multiplikatori:

  • Jedinice dužine/ udaljenosti na metričkoj skali zasnovane su na delovima ili umžcima jednog metra, s toga ne postoje zvanični umnožci kilometra.
  • Ipak, postoje metričke mere za dužinu/ udaljenost veće od kilometra koje se mogu izraziti pomoću kilometra.
  • Megametar = 1 milion metara (ili 10.000 km)
  • Gigametar = 1 milijarda metara (ili 1.000.000 km)