Konvertime Litra në Gallon

Ka më shumë se një lloj Gallon. Ju lutem të përdorni variacionin e duhur në listën më poshtë.

  1. Litra në Galonë amerikanë (Lëng)

  2. Litra në Galonë amerikanë (Lëndë e thatë)

  3. Litra në Galon britanik

Litra

Njësi themelore të vëllimit në sistemin metrik. Një litër ujë peshon 1 kilogram.

Gallon

Ka disa lloje të ndryshme gallonësh – të lëngshme të SHBA-së, të ngurta të SHBA-së dhe të Mbretërisë së Bashkuar. Lutemi që të përzgjidhni një opsion më specifik.