Konvertime Gallon në Litra

Ka më shumë se një lloj Gallon. Ju lutem të përdorni variacionin e saktë nga lista më poshtë..

  1. Galonë amerikanë (Lëng) në Litra

  2. Galonë amerikanë (Lëndë e thatë) në Litra

  3. Galon britanik në Litra

Gallon

Ka disa lloje të ndryshme gallonësh – të lëngshme të SHBA-së, të ngurta të SHBA-së dhe të Mbretërisë së Bashkuar. Lutemi që të përzgjidhni një opsion më specifik.

Litra

Njësi themelore të vëllimit në sistemin metrik. Një litër ujë peshon 1 kilogram.