Konvertime Nyjë në Mak

Faqja Bukmark Mak në Nyjë (Njësitë e këmbyera)

Format
Përpikmëria

VINI RE: rezultatet me thyesorë rrumbullakosen në 1/64-ën më të afërt. Për të pasur një përgjigje më të saktë, ju lutem selektoni “decimal” që ndodhet në opsionet mbi rezultatin.

VINI RE: Mund të shtoni apo pakësoni përpikmërinë e kësaj përgjigje duke selektuar numrin me shifrat më të rëndësishme që ndodhet në opsionin mbi rezultatin.

VINI RE: Për të pasur një rezultat puro decimali, ju lutem selektoni “decimal” që ndodhet në opsionet mbi rezultatin.

Pokaži formula

konverto NGANJESIA në NJESI

Trego Punimin
Trego rezultatin në format eksponencial

Nyjë

Nyjet janë një njësi matëse e shpejtësisë, pra, milja detare në orë. Kjo njësi zakonisht përdoret në marinë dhe aviacion. Historikisht janë përdorur milje të ndryshme detare dhe, andaj, kemi variacione të ndryshme të nyjeve. Sidoqoftë, përllogaritësin tonë të nyjeve e kemi bazuar në miljet detare ndërkombëtare, të cilat përdoren gjerësisht në botë sot.

 

konverto NGANJESIA në NJESI

Mak

Mak-u është një njësi matëse e shpejtësisë që bazohet në shpejtësinë e zërit. Duke qenë se zëri udhëton në shpejtësi të ndryshme në kushte të ndryshme, përllogaritjet këtu jepen në 20 °C, në ajër të thatë dhe në nivelin e detit. Mak zakonisht përdoret në aviacion dhe në eksplorimin hapësinor.

 

Nyjë në Mak tabelat
Start
Increments
Accuracy
Format
Printo tabelën
< Vlera më të Ulëta Vlera më të larta >
Nyjë Mak
0knots 0.00Mach
1knots 0.00Mach
2knots 0.00Mach
3knots 0.00Mach
4knots 0.01Mach
5knots 0.01Mach
6knots 0.01Mach
7knots 0.01Mach
8knots 0.01Mach
9knots 0.01Mach
10knots 0.02Mach
11knots 0.02Mach
12knots 0.02Mach
13knots 0.02Mach
14knots 0.02Mach
15knots 0.02Mach
16knots 0.02Mach
17knots 0.03Mach
18knots 0.03Mach
19knots 0.03Mach
Nyjë Mak
20knots 0.03Mach
21knots 0.03Mach
22knots 0.03Mach
23knots 0.03Mach
24knots 0.04Mach
25knots 0.04Mach
26knots 0.04Mach
27knots 0.04Mach
28knots 0.04Mach
29knots 0.04Mach
30knots 0.05Mach
31knots 0.05Mach
32knots 0.05Mach
33knots 0.05Mach
34knots 0.05Mach
35knots 0.05Mach
36knots 0.05Mach
37knots 0.06Mach
38knots 0.06Mach
39knots 0.06Mach
Nyjë Mak
40knots 0.06Mach
41knots 0.06Mach
42knots 0.06Mach
43knots 0.07Mach
44knots 0.07Mach
45knots 0.07Mach
46knots 0.07Mach
47knots 0.07Mach
48knots 0.07Mach
49knots 0.07Mach
50knots 0.08Mach
51knots 0.08Mach
52knots 0.08Mach
53knots 0.08Mach
54knots 0.08Mach
55knots 0.08Mach
56knots 0.08Mach
57knots 0.09Mach
58knots 0.09Mach
59knots 0.09Mach
Tabelat e konvertimit metrik Applikacione konvertimi për celularë Shpejtësia temperaturë Pesha gjatësi Zonë Vëllim Koha