Acres Conversie

Selecteer de eenheid waarnaar u wilt converteren

Acres

Afkorting/Symbool:

ac

Eenheid:

Oppervlakte

Wereldwijd gebruik:

Acres, een eenheid van meting die vaak wordt gebruikt om landoppervlakte te kwantificeren, wordt voornamelijk gebruikt in landen met historische banden met het Britse Rijk. De acre wordt veel gebruikt in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en verschillende andere landen die ooit onder Brits bestuur stonden. Ondanks zijn historische oorsprong is de acre geen officieel erkende eenheid van meting in het Internationale Stelsel van Eenheden (SI).

In de Verenigde Staten is de acre de meest gebruikte eenheid voor het meten van landoppervlak, met name in de context van onroerend goed en landbouw. Het wordt vaak gebruikt om de grootte van percelen, boerderijen en ranches te beschrijven. In Canada wordt de acre ook veel gebruikt, vooral in landelijke gebieden waar land vaak in acres wordt gemeten. Op dezelfde manier wordt in het Verenigd Koninkrijk de acre nog steeds gebruikt in verschillende sectoren, waaronder landbouw, landbeheer en onroerendgoedtaxatie. Hoewel de acre niet zo wijdverspreid wordt gebruikt in andere delen van de wereld, wordt deze nog steeds af en toe aangetroffen in landen met historische banden met het Britse Rijk. Bijvoorbeeld, in Australië en Nieuw-Zeeland wordt de acre soms gebruikt in de context van landmeting op het platteland, hoewel de hectare de meer gebruikelijke eenheid is. In sommige Caribische landen, zoals Jamaica en Barbados, wordt de acre nog steeds gebruikt bij transacties van onroerend goed en bij eigendomsonderzoeken.

Definitie:

Een acre is equivalent aan 43.560 vierkante voet of ongeveer 4.047 vierkante meter. Om het in perspectief te plaatsen, is een acre ongeveer zo groot als een voetbalveld, exclusief de eindzones. Het komt ook overeen met ongeveer 75% van een standaard voetbalveld. Wat betreft afmetingen kan een acre worden gevisualiseerd als een vierkant stuk grond met elke zijde die ongeveer 208,7 voet of 63,6 meter meet.

Oorsprong:

De oorsprong van de eenheid van meting die bekend staat als een acre kan worden herleid tot middeleeuws Engeland. Het woord "acre" is afgeleid van het Oud-Engelse woord "æcer," wat een veld of een stuk land betekent en het was het gebied land dat typisch in een dag kon worden geploegd met behulp van een juk of ossen. In de middeleeuwen werd land vaak gemeten met behulp van een systeem dat het "open-veldsysteem" werd genoemd, dat land verdeelde in stroken of percelen. In 1607 heeft het Britse Parlement de acre gestandaardiseerd op gelijk aan 4.840 vierkante yards of 43.560 vierkante voet.

Gebruikscontext:

Acres zijn een meeteenheid die veel wordt gebruikt in de context van landoppervlakte. Deze eenheid wordt voornamelijk gebruikt in landen die het imperiale systeem volgen, zoals de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De acre is bijzonder nuttig bij het omgaan met grote gebieden grond, zoals boerderijen, landgoederen of nationale parken. Een van de toepassingen van acres is in de vastgoedsector. Bij het kopen of verkopen van land is de oppervlakte vaak een cruciale factor bij het bepalen van de waarde van het pand. Bijvoorbeeld, een potentiële koper kan geïnteresseerd zijn in het kopen van een perceel van 10 acres voor agrarische doeleinden of een ontwikkelaar kan op zoek zijn naar een groot stuk grond om een woonwijk te bouwen. In deze gevallen biedt de acre-meting een gestandaardiseerde eenheid die gemakkelijke vergelijking en evaluatie mogelijk maakt.

 

Populaire links