Vierkante Yards Conversie

Selecteer de eenheid waarnaar u wilt converteren

Vierkante Yards

Afkorting/Symbool:

yd²

Eenheid:

Oppervlakte

Wereldwijd gebruik:

Vierkante yards zijn een veelgebruikte eenheid van meting over de hele wereld, met name in landen die het imperiale meetsysteem hebben aangenomen. De vierkante yard wordt voornamelijk gebruikt om oppervlakten te meten, zoals land, gebouwen en kamers. Het is vooral gangbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en India.

Definitie:

De vierkante yard wordt gedefinieerd als het gebied van een vierkant met zijden van één yard lang. Een yard is gelijk aan 3 voet of 36 inch, dus een vierkante yard is equivalent aan 9 vierkante voet of 1296 vierkante inch.

Oorsprong:

De vierkante yard is een oppervlaktemaat die veel wordt gebruikt in de Verenigde Staten en andere landen die zijn beïnvloed door Britse imperiale eenheden. De oorsprong van de vierkante yard kan worden herleid tot middeleeuws Engeland, waar het werd gebruikt als een maateenheid voor land en stof. De yard zelf werd oorspronkelijk gedefinieerd als de afstand van de punt van de neus tot de uitgestrekte arm van koning Hendrik I van Engeland. Deze maat werd gestandaardiseerd en werd bekend als de "yard." In de loop van de tijd werd de yard verdeeld in kleinere eenheden, waaronder de voet en de inch.

De vierkante yard is afgeleid van de yard als een manier om oppervlakte te meten. Het wordt gedefinieerd als het oppervlak van een vierkant met zijden die één yard lang zijn. Deze meeteenheid werd veel gebruikt in de textielindustrie om stof te meten, evenals in de vastgoedsector om land te meten.

Gebruikscontext:

Vierkante yards is een meeteenheid die veel wordt gebruikt in de bouw- en vastgoedsector. Het wordt voornamelijk gebruikt om het oppervlak van land of vloerruimte in residentiële, commerciële en industriële panden te meten. Vierkante yards zijn met name populair in landen zoals de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. In de bouwsector worden vierkante yards gebruikt om de hoeveelheid materialen te bepalen die nodig zijn voor een project. Bijvoorbeeld, bouwers en aannemers gebruiken deze eenheid om de hoeveelheid vloerbedekking, tapijt of tegels te berekenen die nodig zijn om een specifiek gebied te bedekken. Op dezelfde manier gebruiken architecten en ontwerpers vierkante yards om de hoeveelheid verf, behang of stof te schatten die nodig is om muren of bekleding te bedekken.

 

Populaire links