Стапки табела за конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Стапки

Во 1959 година меѓународниот договор за јард и фунта (меѓу Соединетите Американски Држави и земјите од Комонвелтот на нации) дефинираше дека јардот изнесува точно 0,9144 метри, наспрема што беше дефинирана стапката дека изнесува точно 0,3048 метри (304,8 мм).