Километри табела за конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Километри

Километарот е единица за должина во метричкиот систем еднаков на една илјада метри.

1Км е еднаков на 0,6214 милји.