აშშ პინტები (თხევადი) -ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

აშშ პინტები (თხევადი) 

აშშ-ს ტევადობის ერთეული (თხევადი მასალებისთვის) უდრის 0.473 ლიტრს. აღსანიშნავია, რომ აშშ-ს მშრალი პინტა და ბრიტანული პინტა განსხვავდება ერთმანეთისგან.