დიდი ბრიტანეთის გალონები -ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

დიდი ბრიტანეთის გალონები 

 • გალონი (gal)
 • g (გამოიყენება მხოლოდ როგორც mpg აბრევიატურის ნაწილი, რაც ნიშნავს მილებს ერთ გალონზე)
 • -ის ერთეული:

  • მოცულობა / ტევადობა

  მსოფლიო გამოყენება :

  • ბრიტანეთი, ირლანდია, კანადა, გაიანა

  აღწერა :

  იმპერიული გალონი არის სითხის მოცულობის ან თხევადი ნივთიერებების შესანახი კონტეინერის ტევადობის საზომი ერთეული, და არა თხევადი ნივთიერების მასის. ამგვარად, ერთი რომელიმე სითხის გალონს შეიძლება სხვა რომელიმე სითხის გალონისგან განსხვავებული მასა ჰქონდეს.

  სითხის იმპერიული გალონი განსაზღვრულია, როგორც 4.54609 ლიტრი და, ამგვარად, იკავებს დაახლოებით 4,546 კუბური სანტიმეტრის მოცულობას (დაახლოებით 16.5 სმ გვერდების მქონე კუბს). 

  აშშ-ს თხევადი გალონი და აშშ-ს მშრალი გალონი განსხვავებული ერთეულებია და განსაზღვრულია სხვადასხვა საშუალებებით. აშშ-ს თხევადი გალონი განსაზღვრულია, როგორც 231 კუბური დუიმი და უდრის დაახლოებით 3.785 ლიტრს. ერთი იმპერიული გალონი ეკვივალენტურია დაახლოებით 1.2 აშშ-ს თხევადი გალონისა.

  აშშ-ს მშრალი გალონი არის ერთეული, რომელიც ისტორიულად გამოიყენებოდა მარცვლეულის ან სხვა მშრალი მასალების მოცულობის საზომად. ის აღარ გამოიყენება ფართოდ, მაგრამ მისი უკანასკნელი განსაზღვრება შემდეგია: 268.8025 კუბური დუიმი. 

  განსაზღვრება:

  იმპერიული (ბრიტანული) გალონი ოფიციალურად განისაზღვრება, როგორც 4.54609 ლიტრი

  წარმოშობა :

  გალონი მოცულობის ან ტევადობის გაზომვის ანტიკური ერთეულია და მრავალი ვარიანტი გააჩნია, როგორც გეოგრაფიული, ასევე იმ ნივთიერებაზე დაფუძნებული, რომელსაც ზომავს.

  1824 წელს დიდ ბრიტანეთში იმპერიული გალონი განისაზღვრა, როგორც დისტილირებული წყლის 10 ფუნტის მოცულობა, რომელიც იწონებოდა სპეციალური მეთოდის გამოყენებით, განსაზღვრული ატმოსფერული წნევის პირობებში. ზომების და წონების აქტმა 1963 წელს შეცვალა თავდაპირველი განსაზღვრება, და დაადგინა, რომ ეს არის მოცულობა, რომელსაც იკავებს დისტილირებული წყლის 10 ფუნტი, რომლის სიმკვრივეა 0.998859 გ/მლ, აწონილი ჰაერში, რომლის სიმკვრივეა 0.001217 გ/მლ, 8.136 გ/მლ სიმკვრივის წონების მიმართ.

  ზომების და წონების 1985 წლის აქტის შემდეგ, იმპერიული (ბრიტანული) გალონი ოფიციალურად განისაზღვრა, როგორც 4.54609 ლიტრი.

  გავრცელებული ხმარება :

  • კასრის ლუდის სტანდარტული კასრი ბრიტანეთში 11 იმპერიულ გალონს შეიცავს.
  • ბენზინის იმპერიული გალონის საშუალებით ტიპიური 4-კარიანი საოჯახო მანქანა ბრიტანეთში (მაგალითად, "ვოქსჰოლ ასტრა 1.4i") საშუალოდ 46.3 მილს (74.5 კმ-ს) გაივლის. 
  • 1 იმპერიული გალონი ბენზინის საშუალებით პორშე 911 (996) საშუალოდ 23.9 მილს (38.5 კმ-ს) გაივლის.

  გამოყენების კონტექსტი :

  ევროკავშირის დირექტივის პასუხად, იმპერიული გალონი ამოღებული იყო სავაჭრო და ოფიციალური მიზნებით გამოყენებული პირველადი საზომი ერთეულების ოფიციალური სიიდან ირლანდიაში 1993 წელს და დიდ ბრიტანეთში 1994 წელს. 

  თუმცა, გალონის გამოყენება, როგორც მეორადი ან დამატებითი საზომი ერთეულისა, ისევ ოფიციალურად ნებადართულია და ის ძირითადად გამოიყენება ბენზინის (საწვავის) რაოდენობასთან მიმართებაში და ასევე ვაჭრობაში, სამომხმარებლო თხევადი პროდუქტებისთვის, როგორიცაა ლუდი, რომელიც იყიდება კასრებში ან კასრულებში. ეს კასრები შეიცავენ იმპერიული გალონის სტანდარტულ ჯერად რაოდენობას.   

  იმპერიული გალონი ასევე ხშირად გამოიყენება ბრიტანეთში იმ რეზერვუარების ტევადობის აღსაწერად, რომლებშიც ინახება სითხის დიდი მოცულობები, მაგალითად, წყლის ავზები. 

  კანადაში იმპერიული გალონი ძირითადად გამოიყენება საწვავის ეკონომიასთან დაკავშირებით. ბენზინი იყიდება ლიტრებში, მაგრამ საწვავის ეკონომია ხშირად გამოიხატება გავლილ მილებში ერთ გალონზე. 

  კომპონენტი ერთეულები :

  • იმპერიული გალონი შეიძლება ეწოდოს რამდენიმე სხვადასხვა ერთეულის ჯერადს, მაგრამ ყველაზე ხშირად ამ ერთეულად დიდ ბრიტანეთში მოიხსენიებენ პინტას
  • 1 იმპერიული გალონი = 8 პინტა

  ჯერადი რიცხვები:

  • 36 იმპერიული გალონი = 1 იმპერიული (ბრიტანული) ბარელი