აშშ გალონები (თხევადი) -ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

აშშ გალონები (თხევადი) 

აშშ-ს ტევადობის ერთეული (თხევადი მასალებისთვის), უდრის 4 კვარტას ან 3.785 ლიტრს. აღსანიშნავია, რომ აშშ-ს მშრალი გალონების და ბრიტანული გალონებისთვის არსებობს სხვადასხვა სიდიდის ერთეულები.