დიდი ბრიტანეთის პინტები -ის გადაყვანა

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

დიდი ბრიტანეთის პინტები 

ბრიტანული იმპერიული ერთეული ტევადობისთვის (მშრალი ან თხევადი) უდრის 4 გილს ან 568.26 კუბურ სანტიმეტრს.