Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) σε Αμερικανικά Κουταλάκια μετατροπή

Αμερικανικά Κουταλάκια για Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) σε Αμερικανικά Κουταλάκια

US tsp =
US bbl oil * 32256
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή

Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο)

Αμερικανική μονάδα μέτρησης για πετρελαιούχα υγρά. Βλέπε επίσης τα αμερικανικά βαρέλια για υγρά, τα αμερικανικά ομοσπονδιακά βαρέλια, τα αμερικανικά βαρέλια για ξηρά υλικά και τα βρετανικά βαρέλια.

 

Μετατροπή Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) σε Αμερικανικά Κουταλάκια

US tsp =
US bbl oil * 32256
 
 
 

 

Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) σε Αμερικανικά Κουταλάκια πίνακας

Start
Increments
Accuracy
Format
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) Αμερικανικά Κουταλάκια
0US bbl oil 0.00US tsp
1US bbl oil 32256.00US tsp
2US bbl oil 64512.00US tsp
3US bbl oil 96768.00US tsp
4US bbl oil 129024.00US tsp
5US bbl oil 161280.00US tsp
6US bbl oil 193536.00US tsp
7US bbl oil 225792.00US tsp
8US bbl oil 258048.00US tsp
9US bbl oil 290304.00US tsp
10US bbl oil 322560.00US tsp
11US bbl oil 354816.00US tsp
12US bbl oil 387072.01US tsp
13US bbl oil 419328.01US tsp
14US bbl oil 451584.01US tsp
15US bbl oil 483840.01US tsp
16US bbl oil 516096.01US tsp
17US bbl oil 548352.01US tsp
18US bbl oil 580608.01US tsp
19US bbl oil 612864.01US tsp
Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) Αμερικανικά Κουταλάκια
20US bbl oil 645120.01US tsp
21US bbl oil 677376.01US tsp
22US bbl oil 709632.01US tsp
23US bbl oil 741888.01US tsp
24US bbl oil 774144.01US tsp
25US bbl oil 806400.01US tsp
26US bbl oil 838656.01US tsp
27US bbl oil 870912.01US tsp
28US bbl oil 903168.01US tsp
29US bbl oil 935424.01US tsp
30US bbl oil 967680.01US tsp
31US bbl oil 999936.01US tsp
32US bbl oil 1032192.01US tsp
33US bbl oil 1064448.01US tsp
34US bbl oil 1096704.02US tsp
35US bbl oil 1128960.02US tsp
36US bbl oil 1161216.02US tsp
37US bbl oil 1193472.02US tsp
38US bbl oil 1225728.02US tsp
39US bbl oil 1257984.02US tsp
Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) Αμερικανικά Κουταλάκια
40US bbl oil 1290240.02US tsp
41US bbl oil 1322496.02US tsp
42US bbl oil 1354752.02US tsp
43US bbl oil 1387008.02US tsp
44US bbl oil 1419264.02US tsp
45US bbl oil 1451520.02US tsp
46US bbl oil 1483776.02US tsp
47US bbl oil 1516032.02US tsp
48US bbl oil 1548288.02US tsp
49US bbl oil 1580544.02US tsp
50US bbl oil 1612800.02US tsp
51US bbl oil 1645056.02US tsp
52US bbl oil 1677312.02US tsp
53US bbl oil 1709568.02US tsp
54US bbl oil 1741824.02US tsp
55US bbl oil 1774080.02US tsp
56US bbl oil 1806336.03US tsp
57US bbl oil 1838592.03US tsp
58US bbl oil 1870848.03US tsp
59US bbl oil 1903104.03US tsp
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Όγκος Θερμοκρασία Βάρος Μήκος Εμβαδό Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα