Αμερικανικά Φλιντζάνια σε Αμερικανικές Ουγγιές υγρών μετατροπή

/

Αμερικανικές Ουγγιές υγρών για Αμερικανικά Φλιντζάνια (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Αμερικανικά Φλιντζάνια σε Αμερικανικές Ουγγιές υγρών

us fl oz =
cup US * 8.0000
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή

 

Μετατροπή Αμερικανικά Φλιντζάνια σε Αμερικανικές Ουγγιές υγρών

us fl oz =
cup US * 8.0000
 
 
 

 

Αμερικανικά Φλιντζάνια σε Αμερικανικές Ουγγιές υγρών πίνακας

Start
Increments
Accuracy
Format
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Αμερικανικά Φλιντζάνια Αμερικανικές Ουγγιές υγρών
0cup US 0.00us fl oz
1cup US 8.00us fl oz
2cup US 16.00us fl oz
3cup US 24.00us fl oz
4cup US 32.00us fl oz
5cup US 40.00us fl oz
6cup US 48.00us fl oz
7cup US 56.00us fl oz
8cup US 64.00us fl oz
9cup US 72.00us fl oz
10cup US 80.00us fl oz
11cup US 88.00us fl oz
12cup US 96.00us fl oz
13cup US 104.00us fl oz
14cup US 112.00us fl oz
15cup US 120.00us fl oz
16cup US 128.00us fl oz
17cup US 136.00us fl oz
18cup US 144.00us fl oz
19cup US 152.00us fl oz
Αμερικανικά Φλιντζάνια Αμερικανικές Ουγγιές υγρών
20cup US 160.00us fl oz
21cup US 168.00us fl oz
22cup US 176.00us fl oz
23cup US 184.00us fl oz
24cup US 192.00us fl oz
25cup US 200.00us fl oz
26cup US 208.00us fl oz
27cup US 216.00us fl oz
28cup US 224.00us fl oz
29cup US 232.00us fl oz
30cup US 240.00us fl oz
31cup US 248.00us fl oz
32cup US 256.00us fl oz
33cup US 264.00us fl oz
34cup US 272.00us fl oz
35cup US 280.00us fl oz
36cup US 288.00us fl oz
37cup US 296.00us fl oz
38cup US 304.00us fl oz
39cup US 312.00us fl oz
Αμερικανικά Φλιντζάνια Αμερικανικές Ουγγιές υγρών
40cup US 320.00us fl oz
41cup US 328.00us fl oz
42cup US 336.00us fl oz
43cup US 344.00us fl oz
44cup US 352.00us fl oz
45cup US 360.00us fl oz
46cup US 368.00us fl oz
47cup US 376.00us fl oz
48cup US 384.00us fl oz
49cup US 392.00us fl oz
50cup US 400.00us fl oz
51cup US 408.00us fl oz
52cup US 416.00us fl oz
53cup US 424.00us fl oz
54cup US 432.00us fl oz
55cup US 440.00us fl oz
56cup US 448.00us fl oz
57cup US 456.00us fl oz
58cup US 464.00us fl oz
59cup US 472.00us fl oz
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Όγκος Θερμοκρασία Βάρος Μήκος Εμβαδό Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα