Αμερικανικά Φλιντζάνια σε Μετρικά Φλιντζάνια μετατροπή

/

Μετρικά Φλιντζάνια για Αμερικανικά Φλιντζάνια (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Αμερικανικά Φλιντζάνια σε Μετρικά Φλιντζάνια

cup metric =
cup US * 0.94635
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή

 

Μετατροπή Αμερικανικά Φλιντζάνια σε Μετρικά Φλιντζάνια

cup metric =
cup US * 0.94635
 
 
 

Μετρικά Φλιντζάνια

Μια μετρική προσέγγιση προς την αμερικανική μέτρηση του κυπέλλου, ίση με το ένα τέταρτο του λίτρου

 

Αμερικανικά Φλιντζάνια σε Μετρικά Φλιντζάνια πίνακας

Start
Increments
Accuracy
Format
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Αμερικανικά Φλιντζάνια Μετρικά Φλιντζάνια
0cup US 0.00cup metric
1cup US 0.95cup metric
2cup US 1.89cup metric
3cup US 2.84cup metric
4cup US 3.79cup metric
5cup US 4.73cup metric
6cup US 5.68cup metric
7cup US 6.62cup metric
8cup US 7.57cup metric
9cup US 8.52cup metric
10cup US 9.46cup metric
11cup US 10.41cup metric
12cup US 11.36cup metric
13cup US 12.30cup metric
14cup US 13.25cup metric
15cup US 14.20cup metric
16cup US 15.14cup metric
17cup US 16.09cup metric
18cup US 17.03cup metric
19cup US 17.98cup metric
Αμερικανικά Φλιντζάνια Μετρικά Φλιντζάνια
20cup US 18.93cup metric
21cup US 19.87cup metric
22cup US 20.82cup metric
23cup US 21.77cup metric
24cup US 22.71cup metric
25cup US 23.66cup metric
26cup US 24.61cup metric
27cup US 25.55cup metric
28cup US 26.50cup metric
29cup US 27.44cup metric
30cup US 28.39cup metric
31cup US 29.34cup metric
32cup US 30.28cup metric
33cup US 31.23cup metric
34cup US 32.18cup metric
35cup US 33.12cup metric
36cup US 34.07cup metric
37cup US 35.02cup metric
38cup US 35.96cup metric
39cup US 36.91cup metric
Αμερικανικά Φλιντζάνια Μετρικά Φλιντζάνια
40cup US 37.85cup metric
41cup US 38.80cup metric
42cup US 39.75cup metric
43cup US 40.69cup metric
44cup US 41.64cup metric
45cup US 42.59cup metric
46cup US 43.53cup metric
47cup US 44.48cup metric
48cup US 45.42cup metric
49cup US 46.37cup metric
50cup US 47.32cup metric
51cup US 48.26cup metric
52cup US 49.21cup metric
53cup US 50.16cup metric
54cup US 51.10cup metric
55cup US 52.05cup metric
56cup US 53.00cup metric
57cup US 53.94cup metric
58cup US 54.89cup metric
59cup US 55.83cup metric
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Όγκος Θερμοκρασία Βάρος Μήκος Εμβαδό Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα