Κυβικά Εκατοστόμετρα σε Λίτρα μετατροπή

Λίτρα για Κυβικά Εκατοστόμετρα (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Κυβικά Εκατοστόμετρα σε Λίτρα

L =
cm³
 
______
 
 
1000.0
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή

Κυβικά Εκατοστόμετρα

Ο όγκος που αναλογεί σε ένα κύβο ενός εκατοστού επί ένα εκατοστό επί ένα εκατοστό. Πιο συχνά αναφέρεται ως ένα Milliliter δεδομένου ότι είναι ένα χιλιοστό (1/1000) ενός λίτρου.

 

Μετατροπή Κυβικά Εκατοστόμετρα σε Λίτρα

L =
cm³
 
______
 
 
1000.0

Λίτρα

Βασική μονάδα όγκου στο μετρικό σύστημα. Ένα λίτρο νερού ζυγίζει ένα κιλό.

 

Κυβικά Εκατοστόμετρα σε Λίτρα πίνακας

Start
Increments
Accuracy
Format
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Κυβικά Εκατοστόμετρα Λίτρα
0cm³ 0.00L
1cm³ 0.00L
2cm³ 0.00L
3cm³ 0.00L
4cm³ 0.00L
5cm³ 0.01L
6cm³ 0.01L
7cm³ 0.01L
8cm³ 0.01L
9cm³ 0.01L
10cm³ 0.01L
11cm³ 0.01L
12cm³ 0.01L
13cm³ 0.01L
14cm³ 0.01L
15cm³ 0.01L
16cm³ 0.02L
17cm³ 0.02L
18cm³ 0.02L
19cm³ 0.02L
Κυβικά Εκατοστόμετρα Λίτρα
20cm³ 0.02L
21cm³ 0.02L
22cm³ 0.02L
23cm³ 0.02L
24cm³ 0.02L
25cm³ 0.03L
26cm³ 0.03L
27cm³ 0.03L
28cm³ 0.03L
29cm³ 0.03L
30cm³ 0.03L
31cm³ 0.03L
32cm³ 0.03L
33cm³ 0.03L
34cm³ 0.03L
35cm³ 0.04L
36cm³ 0.04L
37cm³ 0.04L
38cm³ 0.04L
39cm³ 0.04L
Κυβικά Εκατοστόμετρα Λίτρα
40cm³ 0.04L
41cm³ 0.04L
42cm³ 0.04L
43cm³ 0.04L
44cm³ 0.04L
45cm³ 0.04L
46cm³ 0.05L
47cm³ 0.05L
48cm³ 0.05L
49cm³ 0.05L
50cm³ 0.05L
51cm³ 0.05L
52cm³ 0.05L
53cm³ 0.05L
54cm³ 0.05L
55cm³ 0.06L
56cm³ 0.06L
57cm³ 0.06L
58cm³ 0.06L
59cm³ 0.06L
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Όγκος Θερμοκρασία Βάρος Μήκος Εμβαδό Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα