Αμερικανικές Λεύγες σε Ναυτικά Μίλια μετατροπή

Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος Ναυτικά Μίλια. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παραλλαγή από την παρακάτω λίστα.

  1. Αμερικανικές Λεύγες για Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

  2. Αμερικανικές Λεύγες για Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

  3. Αμερικανικές Λεύγες για Διεθνή Ναυτικά μίλια

Αμερικανικές Λεύγες

Μια μονάδα απόστασης ίση με 3,0 μίλια (4,8 χιλιόμετρα). Σημειώστε ότι υπάρχουν επίσης ναυτικές λεύγες, βρετανικές λεύγες και βρετανικές ναυτικές λεύγες που όλες διαφέρουν μεταξύ τους.

Ναυτικά Μίλια