Αμερικανικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια μετατροπή

Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια για Αμερικανικές Λεύγες (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Αμερικανικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

US nmi =
US lea * 2.6069
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή

Αμερικανικές Λεύγες

Μια μονάδα απόστασης ίση με 3,0 μίλια (4,8 χιλιόμετρα). Σημειώστε ότι υπάρχουν επίσης ναυτικές λεύγες, βρετανικές λεύγες και βρετανικές ναυτικές λεύγες που όλες διαφέρουν μεταξύ τους.

 

Μετατροπή Αμερικανικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

US nmi =
US lea * 2.6069
 
 
 

Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

Μια μονάδα μήκους που χρησιμοποιείται στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, και είναι ίση με ένα λεπτό του τόξου ενός μεγάλου κύκλου σε μια σφαίρα. Ένα διεθνές ναυτικό μίλι ισοδυναμεί με 1,852 μέτρα ή 1,151 μίλια. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό είναι διαφορετικό από ένα βρετανικό ναυτικό μίλι.

 

Αμερικανικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια πίνακας

Έναρξη
Προσαυξήσεις
Ακρίβεια
Μορφή
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Αμερικανικές Λεύγες Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
0US lea 0.00US nmi
1US lea 2.61US nmi
2US lea 5.21US nmi
3US lea 7.82US nmi
4US lea 10.43US nmi
5US lea 13.03US nmi
6US lea 15.64US nmi
7US lea 18.25US nmi
8US lea 20.86US nmi
9US lea 23.46US nmi
10US lea 26.07US nmi
11US lea 28.68US nmi
12US lea 31.28US nmi
13US lea 33.89US nmi
14US lea 36.50US nmi
15US lea 39.10US nmi
16US lea 41.71US nmi
17US lea 44.32US nmi
18US lea 46.92US nmi
19US lea 49.53US nmi
Αμερικανικές Λεύγες Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
20US lea 52.14US nmi
21US lea 54.75US nmi
22US lea 57.35US nmi
23US lea 59.96US nmi
24US lea 62.57US nmi
25US lea 65.17US nmi
26US lea 67.78US nmi
27US lea 70.39US nmi
28US lea 72.99US nmi
29US lea 75.60US nmi
30US lea 78.21US nmi
31US lea 80.81US nmi
32US lea 83.42US nmi
33US lea 86.03US nmi
34US lea 88.64US nmi
35US lea 91.24US nmi
36US lea 93.85US nmi
37US lea 96.46US nmi
38US lea 99.06US nmi
39US lea 101.67US nmi
Αμερικανικές Λεύγες Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
40US lea 104.28US nmi
41US lea 106.88US nmi
42US lea 109.49US nmi
43US lea 112.10US nmi
44US lea 114.71US nmi
45US lea 117.31US nmi
46US lea 119.92US nmi
47US lea 122.53US nmi
48US lea 125.13US nmi
49US lea 127.74US nmi
50US lea 130.35US nmi
51US lea 132.95US nmi
52US lea 135.56US nmi
53US lea 138.17US nmi
54US lea 140.77US nmi
55US lea 143.38US nmi
56US lea 145.99US nmi
57US lea 148.60US nmi
58US lea 151.20US nmi
59US lea 153.81US nmi
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Μήκος Θερμοκρασία Βάρος Εμβαδό Όγκος Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα