Βρετανικές Λεύγες σε Ναυτικά Μίλια μετατροπή

Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος Ναυτικά Μίλια. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παραλλαγή από την παρακάτω λίστα.

  1. Βρετανικές Λεύγες για Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

  2. Βρετανικές Λεύγες για Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

  3. Βρετανικές Λεύγες για Διεθνή Ναυτικά μίλια

Βρετανικές Λεύγες

Σημειώστε ότι οι βρετανικές λεύγες διαφέρουν από τις βρετανικές ναυτικές λεύγες και τις αμερικανικές λεύγες.

Ναυτικά Μίλια