Βρετανικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια μετατροπή

Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια για Βρετανικές Λεύγες (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Βρετανικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

UK nmi =
UK lg * 2.6068
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή

Βρετανικές Λεύγες

Σημειώστε ότι οι βρετανικές λεύγες διαφέρουν από τις βρετανικές ναυτικές λεύγες και τις αμερικανικές λεύγες.

 

Μετατροπή Βρετανικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

UK nmi =
UK lg * 2.6068
 
 
 

Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

Τα ναυτικά μίλια μετρούν απόσταση. 1 ναυτικό μίλι είναι η γωνιακή απόσταση 1 λεπτού του τόξου (minute of arc) στην επιφάνεια της γης. Δεδομένου ότι αυτές διαφέρουν ελαφρώς (6108'στο πόλο c.f. 6046' στον ισημερινό) υιοθετήθηκε το 6080' (που είναι κατά προσέγγιση η αρθμητική τιμή του στη Μάγχη). Το διεθνές ναυτικό μίλι είναι 1852 μέτρα, οπότε είναι πολύ ελαφρώς διαφορετικό από το βρετανικό ναυτικό μίλι.

 

Βρετανικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια πίνακας

Έναρξη
Προσαυξήσεις
Ακρίβεια
Μορφή
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Βρετανικές Λεύγες Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
0UK lg 0.00UK nmi
1UK lg 2.61UK nmi
2UK lg 5.21UK nmi
3UK lg 7.82UK nmi
4UK lg 10.43UK nmi
5UK lg 13.03UK nmi
6UK lg 15.64UK nmi
7UK lg 18.25UK nmi
8UK lg 20.85UK nmi
9UK lg 23.46UK nmi
10UK lg 26.07UK nmi
11UK lg 28.68UK nmi
12UK lg 31.28UK nmi
13UK lg 33.89UK nmi
14UK lg 36.50UK nmi
15UK lg 39.10UK nmi
16UK lg 41.71UK nmi
17UK lg 44.32UK nmi
18UK lg 46.92UK nmi
19UK lg 49.53UK nmi
Βρετανικές Λεύγες Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
20UK lg 52.14UK nmi
21UK lg 54.74UK nmi
22UK lg 57.35UK nmi
23UK lg 59.96UK nmi
24UK lg 62.56UK nmi
25UK lg 65.17UK nmi
26UK lg 67.78UK nmi
27UK lg 70.38UK nmi
28UK lg 72.99UK nmi
29UK lg 75.60UK nmi
30UK lg 78.20UK nmi
31UK lg 80.81UK nmi
32UK lg 83.42UK nmi
33UK lg 86.03UK nmi
34UK lg 88.63UK nmi
35UK lg 91.24UK nmi
36UK lg 93.85UK nmi
37UK lg 96.45UK nmi
38UK lg 99.06UK nmi
39UK lg 101.67UK nmi
Βρετανικές Λεύγες Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
40UK lg 104.27UK nmi
41UK lg 106.88UK nmi
42UK lg 109.49UK nmi
43UK lg 112.09UK nmi
44UK lg 114.70UK nmi
45UK lg 117.31UK nmi
46UK lg 119.91UK nmi
47UK lg 122.52UK nmi
48UK lg 125.13UK nmi
49UK lg 127.73UK nmi
50UK lg 130.34UK nmi
51UK lg 132.95UK nmi
52UK lg 135.55UK nmi
53UK lg 138.16UK nmi
54UK lg 140.77UK nmi
55UK lg 143.38UK nmi
56UK lg 145.98UK nmi
57UK lg 148.59UK nmi
58UK lg 151.20UK nmi
59UK lg 153.80UK nmi
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Μήκος Θερμοκρασία Βάρος Εμβαδό Όγκος Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα