Ναυτικά Μίλια σε Μιλια μετατροπή

Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος Ναυτικά Μίλια. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παραλλαγή από την παρακάτω λίστα.

  1. Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια για Μιλια

  2. Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια για Μιλια

  3. Διεθνή Ναυτικά μίλια για Μιλια

Ναυτικά Μίλια

Μιλια

Μια μονάδα μήκους ίση με 1760 γιάρδες.