Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια σε Μιλια μετατροπή

Μιλια για Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια σε Μιλια

mi =
UK nmi * 1.1515
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή

Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

Τα ναυτικά μίλια μετρούν απόσταση. 1 ναυτικό μίλι είναι η γωνιακή απόσταση 1 λεπτού του τόξου (minute of arc) στην επιφάνεια της γης. Δεδομένου ότι αυτές διαφέρουν ελαφρώς (6108'στο πόλο c.f. 6046' στον ισημερινό) υιοθετήθηκε το 6080' (που είναι κατά προσέγγιση η αρθμητική τιμή του στη Μάγχη). Το διεθνές ναυτικό μίλι είναι 1852 μέτρα, οπότε είναι πολύ ελαφρώς διαφορετικό από το βρετανικό ναυτικό μίλι.

 

Μετατροπή Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια σε Μιλια

mi =
UK nmi * 1.1515
 
 
 

Μιλια

Μια μονάδα μήκους ίση με 1760 γιάρδες.

 

Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια σε Μιλια πίνακας

Έναρξη
Προσαυξήσεις
Ακρίβεια
Μορφή
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια Μιλια
0UK nmi 0.00mi
1UK nmi 1.15mi
2UK nmi 2.30mi
3UK nmi 3.45mi
4UK nmi 4.61mi
5UK nmi 5.76mi
6UK nmi 6.91mi
7UK nmi 8.06mi
8UK nmi 9.21mi
9UK nmi 10.36mi
10UK nmi 11.52mi
11UK nmi 12.67mi
12UK nmi 13.82mi
13UK nmi 14.97mi
14UK nmi 16.12mi
15UK nmi 17.27mi
16UK nmi 18.42mi
17UK nmi 19.58mi
18UK nmi 20.73mi
19UK nmi 21.88mi
Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια Μιλια
20UK nmi 23.03mi
21UK nmi 24.18mi
22UK nmi 25.33mi
23UK nmi 26.48mi
24UK nmi 27.64mi
25UK nmi 28.79mi
26UK nmi 29.94mi
27UK nmi 31.09mi
28UK nmi 32.24mi
29UK nmi 33.39mi
30UK nmi 34.55mi
31UK nmi 35.70mi
32UK nmi 36.85mi
33UK nmi 38.00mi
34UK nmi 39.15mi
35UK nmi 40.30mi
36UK nmi 41.45mi
37UK nmi 42.61mi
38UK nmi 43.76mi
39UK nmi 44.91mi
Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια Μιλια
40UK nmi 46.06mi
41UK nmi 47.21mi
42UK nmi 48.36mi
43UK nmi 49.52mi
44UK nmi 50.67mi
45UK nmi 51.82mi
46UK nmi 52.97mi
47UK nmi 54.12mi
48UK nmi 55.27mi
49UK nmi 56.42mi
50UK nmi 57.58mi
51UK nmi 58.73mi
52UK nmi 59.88mi
53UK nmi 61.03mi
54UK nmi 62.18mi
55UK nmi 63.33mi
56UK nmi 64.48mi
57UK nmi 65.64mi
58UK nmi 66.79mi
59UK nmi 67.94mi
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Μήκος Θερμοκρασία Βάρος Εμβαδό Όγκος Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα