Chuyển đổi Thước trên phút sang Mét trên giây

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Mét trên giây sang Thước trên phút (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Thước trên phút sang Mét trên giây

Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

 

chuyển đổi Thước trên phút sang Mét trên giây

Mét trên giây

Đơn vị đo tốc độ và vận tốc theo hệ SI. Đây là số mét đi được trong một giây đồng hồ. Đơn vị vận tốc đi kèm là mét trên bình phương giây (m/s²).

 

Bảng Thước trên phút sang Mét trên giây

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Thước trên phút Mét trên giây
0yd/min 0.00m/s
1yd/min 0.02m/s
2yd/min 0.03m/s
3yd/min 0.05m/s
4yd/min 0.06m/s
5yd/min 0.08m/s
6yd/min 0.09m/s
7yd/min 0.11m/s
8yd/min 0.12m/s
9yd/min 0.14m/s
10yd/min 0.15m/s
11yd/min 0.17m/s
12yd/min 0.18m/s
13yd/min 0.20m/s
14yd/min 0.21m/s
15yd/min 0.23m/s
16yd/min 0.24m/s
17yd/min 0.26m/s
18yd/min 0.27m/s
19yd/min 0.29m/s
Thước trên phút Mét trên giây
20yd/min 0.30m/s
21yd/min 0.32m/s
22yd/min 0.34m/s
23yd/min 0.35m/s
24yd/min 0.37m/s
25yd/min 0.38m/s
26yd/min 0.40m/s
27yd/min 0.41m/s
28yd/min 0.43m/s
29yd/min 0.44m/s
30yd/min 0.46m/s
31yd/min 0.47m/s
32yd/min 0.49m/s
33yd/min 0.50m/s
34yd/min 0.52m/s
35yd/min 0.53m/s
36yd/min 0.55m/s
37yd/min 0.56m/s
38yd/min 0.58m/s
39yd/min 0.59m/s
Thước trên phút Mét trên giây
40yd/min 0.61m/s
41yd/min 0.62m/s
42yd/min 0.64m/s
43yd/min 0.66m/s
44yd/min 0.67m/s
45yd/min 0.69m/s
46yd/min 0.70m/s
47yd/min 0.72m/s
48yd/min 0.73m/s
49yd/min 0.75m/s
50yd/min 0.76m/s
51yd/min 0.78m/s
52yd/min 0.79m/s
53yd/min 0.81m/s
54yd/min 0.82m/s
55yd/min 0.84m/s
56yd/min 0.85m/s
57yd/min 0.87m/s
58yd/min 0.88m/s
59yd/min 0.90m/s
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Tốc độ Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Thời gian