Chuyển đổi Mét trên giây sang Thước trên phút

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Thước trên phút sang Mét trên giây (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Mét trên giây sang Thước trên phút

Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Mét trên giây

Đơn vị đo tốc độ và vận tốc theo hệ SI. Đây là số mét đi được trong một giây đồng hồ. Đơn vị vận tốc đi kèm là mét trên bình phương giây (m/s²).

 

chuyển đổi Mét trên giây sang Thước trên phút

 

Bảng Mét trên giây sang Thước trên phút

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Mét trên giây Thước trên phút
0m/s 0.00yd/min
1m/s 65.62yd/min
2m/s 131.23yd/min
3m/s 196.85yd/min
4m/s 262.47yd/min
5m/s 328.08yd/min
6m/s 393.70yd/min
7m/s 459.32yd/min
8m/s 524.93yd/min
9m/s 590.55yd/min
10m/s 656.17yd/min
11m/s 721.78yd/min
12m/s 787.40yd/min
13m/s 853.02yd/min
14m/s 918.64yd/min
15m/s 984.25yd/min
16m/s 1049.87yd/min
17m/s 1115.49yd/min
18m/s 1181.10yd/min
19m/s 1246.72yd/min
Mét trên giây Thước trên phút
20m/s 1312.34yd/min
21m/s 1377.95yd/min
22m/s 1443.57yd/min
23m/s 1509.19yd/min
24m/s 1574.80yd/min
25m/s 1640.42yd/min
26m/s 1706.04yd/min
27m/s 1771.65yd/min
28m/s 1837.27yd/min
29m/s 1902.89yd/min
30m/s 1968.50yd/min
31m/s 2034.12yd/min
32m/s 2099.74yd/min
33m/s 2165.35yd/min
34m/s 2230.97yd/min
35m/s 2296.59yd/min
36m/s 2362.20yd/min
37m/s 2427.82yd/min
38m/s 2493.44yd/min
39m/s 2559.06yd/min
Mét trên giây Thước trên phút
40m/s 2624.67yd/min
41m/s 2690.29yd/min
42m/s 2755.91yd/min
43m/s 2821.52yd/min
44m/s 2887.14yd/min
45m/s 2952.76yd/min
46m/s 3018.37yd/min
47m/s 3083.99yd/min
48m/s 3149.61yd/min
49m/s 3215.22yd/min
50m/s 3280.84yd/min
51m/s 3346.46yd/min
52m/s 3412.07yd/min
53m/s 3477.69yd/min
54m/s 3543.31yd/min
55m/s 3608.92yd/min
56m/s 3674.54yd/min
57m/s 3740.16yd/min
58m/s 3805.77yd/min
59m/s 3871.39yd/min
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Tốc độ Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Thời gian