Chuyển đổi Độ R sang Delisle

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Delisle sang Độ R (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Độ R sang Delisle

°De =
(ºR - 491.67)* 0.83333
-100.00
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Độ R

Phiên bản º F của thang Kelvin. Dựa trên các định nghĩa của thang đo Fahrenheit và các bằng chứng thực nghiệm cho thấy độ không tuyệt đối là -459,67ºF

 

chuyển đổi Độ R sang Delisle

°De =
(ºR - 491.67)* 0.83333
-100.00
 
 
 

 

Bảng Độ R sang Delisle

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Độ R Delisle
0ºR -509.72°De
1ºR -508.89°De
2ºR -508.06°De
3ºR -507.22°De
4ºR -506.39°De
5ºR -505.56°De
6ºR -504.72°De
7ºR -503.89°De
8ºR -503.06°De
9ºR -502.22°De
10ºR -501.39°De
11ºR -500.56°De
12ºR -499.72°De
13ºR -498.89°De
14ºR -498.06°De
15ºR -497.22°De
16ºR -496.39°De
17ºR -495.56°De
18ºR -494.72°De
19ºR -493.89°De
Độ R Delisle
20ºR -493.06°De
21ºR -492.22°De
22ºR -491.39°De
23ºR -490.56°De
24ºR -489.72°De
25ºR -488.89°De
26ºR -488.06°De
27ºR -487.22°De
28ºR -486.39°De
29ºR -485.56°De
30ºR -484.72°De
31ºR -483.89°De
32ºR -483.06°De
33ºR -482.22°De
34ºR -481.39°De
35ºR -480.56°De
36ºR -479.72°De
37ºR -478.89°De
38ºR -478.06°De
39ºR -477.22°De
Độ R Delisle
40ºR -476.39°De
41ºR -475.56°De
42ºR -474.72°De
43ºR -473.89°De
44ºR -473.06°De
45ºR -472.22°De
46ºR -471.39°De
47ºR -470.56°De
48ºR -469.72°De
49ºR -468.89°De
50ºR -468.06°De
51ºR -467.22°De
52ºR -466.39°De
53ºR -465.56°De
54ºR -464.72°De
55ºR -463.89°De
56ºR -463.06°De
57ºR -462.22°De
58ºR -461.39°De
59ºR -460.56°De
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian