Chuyển đổi Delisle sang Độ R

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Độ R sang Delisle (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Delisle sang Độ R

ºR =
(°De + 100)* 1.2000
+ 491.67
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

 

chuyển đổi Delisle sang Độ R

ºR =
(°De + 100)* 1.2000
+ 491.67
 
 
 

Độ R

Phiên bản º F của thang Kelvin. Dựa trên các định nghĩa của thang đo Fahrenheit và các bằng chứng thực nghiệm cho thấy độ không tuyệt đối là -459,67ºF

 

Bảng Delisle sang Độ R

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Delisle Độ R
0°De 611.67ºR
1°De 612.87ºR
2°De 614.07ºR
3°De 615.27ºR
4°De 616.47ºR
5°De 617.67ºR
6°De 618.87ºR
7°De 620.07ºR
8°De 621.27ºR
9°De 622.47ºR
10°De 623.67ºR
11°De 624.87ºR
12°De 626.07ºR
13°De 627.27ºR
14°De 628.47ºR
15°De 629.67ºR
16°De 630.87ºR
17°De 632.07ºR
18°De 633.27ºR
19°De 634.47ºR
Delisle Độ R
20°De 635.67ºR
21°De 636.87ºR
22°De 638.07ºR
23°De 639.27ºR
24°De 640.47ºR
25°De 641.67ºR
26°De 642.87ºR
27°De 644.07ºR
28°De 645.27ºR
29°De 646.47ºR
30°De 647.67ºR
31°De 648.87ºR
32°De 650.07ºR
33°De 651.27ºR
34°De 652.47ºR
35°De 653.67ºR
36°De 654.87ºR
37°De 656.07ºR
38°De 657.27ºR
39°De 658.47ºR
Delisle Độ R
40°De 659.67ºR
41°De 660.87ºR
42°De 662.07ºR
43°De 663.27ºR
44°De 664.47ºR
45°De 665.67ºR
46°De 666.87ºR
47°De 668.07ºR
48°De 669.27ºR
49°De 670.47ºR
50°De 671.67ºR
51°De 672.87ºR
52°De 674.07ºR
53°De 675.27ºR
54°De 676.47ºR
55°De 677.67ºR
56°De 678.87ºR
57°De 680.07ºR
58°De 681.27ºR
59°De 682.47ºR
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian