Chuyển đổi Thước vuông sang Feet vuông

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Feet vuông sang Thước vuông (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Thước vuông sang Feet vuông

ft² =
yd² * 9.0000
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Feet vuông

Thước vuông

Một đơn vị diện tích bằng một thước nhân với một thước vuông.

 

chuyển đổi Thước vuông sang Feet vuông

ft² =
yd² * 9.0000
 
 
 

Feet vuông

Foot vuông là đơn vị diện tích được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ.

Đơn vị đo vuông là đạo hàm phép đo tuyến tính trong không gian hai chiều, vì vậy foot vuông được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có các cạnh dài 1 ft.

 

Bảng Thước vuông sang Feet vuông

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Thước vuông Feet vuông
0yd² 0.00ft²
1yd² 9.00ft²
2yd² 18.00ft²
3yd² 27.00ft²
4yd² 36.00ft²
5yd² 45.00ft²
6yd² 54.00ft²
7yd² 63.00ft²
8yd² 72.00ft²
9yd² 81.00ft²
10yd² 90.00ft²
11yd² 99.00ft²
12yd² 108.00ft²
13yd² 117.00ft²
14yd² 126.00ft²
15yd² 135.00ft²
16yd² 144.00ft²
17yd² 153.00ft²
18yd² 162.00ft²
19yd² 171.00ft²
Thước vuông Feet vuông
20yd² 180.00ft²
21yd² 189.00ft²
22yd² 198.00ft²
23yd² 207.00ft²
24yd² 216.00ft²
25yd² 225.00ft²
26yd² 234.00ft²
27yd² 243.00ft²
28yd² 252.00ft²
29yd² 261.00ft²
30yd² 270.00ft²
31yd² 279.00ft²
32yd² 288.00ft²
33yd² 297.00ft²
34yd² 306.00ft²
35yd² 315.00ft²
36yd² 324.00ft²
37yd² 333.00ft²
38yd² 342.00ft²
39yd² 351.00ft²
Thước vuông Feet vuông
40yd² 360.00ft²
41yd² 369.00ft²
42yd² 378.00ft²
43yd² 387.00ft²
44yd² 396.00ft²
45yd² 405.00ft²
46yd² 414.00ft²
47yd² 423.00ft²
48yd² 432.00ft²
49yd² 441.00ft²
50yd² 450.00ft²
51yd² 459.00ft²
52yd² 468.00ft²
53yd² 477.00ft²
54yd² 486.00ft²
55yd² 495.00ft²
56yd² 504.00ft²
57yd² 513.00ft²
58yd² 522.00ft²
59yd² 531.00ft²
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Diện tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Thể tích Tốc độ Thời gian