Bảng chuyển đổi Thước vuông

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Thước vuông

Một đơn vị diện tích bằng một thước nhân với một thước vuông.