Bảng chuyển đổi Centimet vuông

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Centimet vuông

Một đơn vị diện tích bằng một centimet chiều dài nhân với một centimet chiều rộng.