Chuyển đổi Centimet vuông sang Mét vuông

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Mét vuông sang Centimet vuông (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Centimet vuông sang Mét vuông

m² =
cm²
 
______
 
 
10000.
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Centimet vuông

Một đơn vị diện tích bằng một centimet chiều dài nhân với một centimet chiều rộng.

 

chuyển đổi Centimet vuông sang Mét vuông

m² =
cm²
 
______
 
 
10000.

Mét vuông

Một đơn vị diện tích bằng một mét chiều dài nhân với một mét chiều rộng.

 

Bảng Centimet vuông sang Mét vuông

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Centimet vuông Mét vuông
0cm² 0.00
1cm² 0.00
2cm² 0.00
3cm² 0.00
4cm² 0.00
5cm² 0.00
6cm² 0.00
7cm² 0.00
8cm² 0.00
9cm² 0.00
10cm² 0.00
11cm² 0.00
12cm² 0.00
13cm² 0.00
14cm² 0.00
15cm² 0.00
16cm² 0.00
17cm² 0.00
18cm² 0.00
19cm² 0.00
Centimet vuông Mét vuông
20cm² 0.00
21cm² 0.00
22cm² 0.00
23cm² 0.00
24cm² 0.00
25cm² 0.00
26cm² 0.00
27cm² 0.00
28cm² 0.00
29cm² 0.00
30cm² 0.00
31cm² 0.00
32cm² 0.00
33cm² 0.00
34cm² 0.00
35cm² 0.00
36cm² 0.00
37cm² 0.00
38cm² 0.00
39cm² 0.00
Centimet vuông Mét vuông
40cm² 0.00
41cm² 0.00
42cm² 0.00
43cm² 0.00
44cm² 0.00
45cm² 0.00
46cm² 0.00
47cm² 0.00
48cm² 0.00
49cm² 0.00
50cm² 0.01
51cm² 0.01
52cm² 0.01
53cm² 0.01
54cm² 0.01
55cm² 0.01
56cm² 0.01
57cm² 0.01
58cm² 0.01
59cm² 0.01
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Diện tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Thể tích Tốc độ Thời gian