Bảng chuyển đổi Kilômet vuông

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Kilômet vuông

Một đơn vị diện tích bằng một kilômet chiều dài nhân với một kilômet chiều rộng.