Chuyển đổi Centimet vuông sang Inch vuông

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Inch vuông sang Centimet vuông (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Centimet vuông sang Inch vuông

in² =
cm² * 0.15500
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Centimet vuông

Một đơn vị diện tích bằng một centimet chiều dài nhân với một centimet chiều rộng.

 

chuyển đổi Centimet vuông sang Inch vuông

in² =
cm² * 0.15500
 
 
 

Inch vuông

Một đơn vị diện tích bằng một inch nhân với một inch vuông.

 

Bảng Centimet vuông sang Inch vuông

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Centimet vuông Inch vuông
0cm² 0.00in²
1cm² 0.16in²
2cm² 0.31in²
3cm² 0.47in²
4cm² 0.62in²
5cm² 0.78in²
6cm² 0.93in²
7cm² 1.09in²
8cm² 1.24in²
9cm² 1.40in²
10cm² 1.55in²
11cm² 1.71in²
12cm² 1.86in²
13cm² 2.02in²
14cm² 2.17in²
15cm² 2.33in²
16cm² 2.48in²
17cm² 2.64in²
18cm² 2.79in²
19cm² 2.95in²
Centimet vuông Inch vuông
20cm² 3.10in²
21cm² 3.26in²
22cm² 3.41in²
23cm² 3.57in²
24cm² 3.72in²
25cm² 3.88in²
26cm² 4.03in²
27cm² 4.19in²
28cm² 4.34in²
29cm² 4.50in²
30cm² 4.65in²
31cm² 4.81in²
32cm² 4.96in²
33cm² 5.12in²
34cm² 5.27in²
35cm² 5.43in²
36cm² 5.58in²
37cm² 5.74in²
38cm² 5.89in²
39cm² 6.05in²
Centimet vuông Inch vuông
40cm² 6.20in²
41cm² 6.36in²
42cm² 6.51in²
43cm² 6.67in²
44cm² 6.82in²
45cm² 6.98in²
46cm² 7.13in²
47cm² 7.29in²
48cm² 7.44in²
49cm² 7.60in²
50cm² 7.75in²
51cm² 7.91in²
52cm² 8.06in²
53cm² 8.22in²
54cm² 8.37in²
55cm² 8.53in²
56cm² 8.68in²
57cm² 8.84in²
58cm² 8.99in²
59cm² 9.15in²
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Diện tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Thể tích Tốc độ Thời gian