Chuyển đổi Năm ánh sáng (ly) sang Dặm

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Dặm sang Năm ánh sáng (ly) (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Năm ánh sáng (ly) sang Dặm

mi =
ly * 5878600000000
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Năm ánh sáng (ly)

Một năm ánh sáng là khoảng cách mà ánh sáng truyền đi trong một năm. Bởi có nhiều định nghĩa khác nhau về độ dài năm, nên cũng có những giá trị tương ứng hơi khác nhau cho năm ánh sáng. Một năm ánh sáng tương ứng với khoảng 9,461e15 m, 5,879e12 mi, hoặc 63239,7 AU, hoặc 0,3066 pc.

 

chuyển đổi Năm ánh sáng (ly) sang Dặm

mi =
ly * 5878600000000
 
 
 

Dặm

Một đơn vị chiều dài bằng 1760 thước

 

Bảng Năm ánh sáng (ly) sang Dặm
Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Năm ánh sáng (ly) Dặm
0ly 0.00mi
1ly 5878625541248.41mi
2ly 11757251082496.82mi
3ly 17635876623745.23mi
4ly 23514502164993.63mi
5ly 29393127706242.04mi
6ly 35271753247490.45mi
7ly 41150378788738.86mi
8ly 47029004329987.27mi
9ly 52907629871235.67mi
10ly 58786255412484.08mi
11ly 64664880953732.49mi
12ly 70543506494980.91mi
13ly 76422132036229.31mi
14ly 82300757577477.72mi
15ly 88179383118726.12mi
16ly 94058008659974.53mi
17ly 99936634201222.94mi
18ly 105815259742471.34mi
19ly 111693885283719.75mi
Năm ánh sáng (ly) Dặm
20ly 117572510824968.16mi
21ly 123451136366216.58mi
22ly 129329761907464.98mi
23ly 135208387448713.39mi
24ly 141087012989961.81mi
25ly 146965638531210.22mi
26ly 152844264072458.62mi
27ly 158722889613707.03mi
28ly 164601515154955.44mi
29ly 170480140696203.84mi
30ly 176358766237452.25mi
31ly 182237391778700.66mi
32ly 188116017319949.06mi
33ly 193994642861197.47mi
34ly 199873268402445.88mi
35ly 205751893943694.28mi
36ly 211630519484942.69mi
37ly 217509145026191.09mi
38ly 223387770567439.50mi
39ly 229266396108687.91mi
Năm ánh sáng (ly) Dặm
40ly 235145021649936.31mi
41ly 241023647191184.75mi
42ly 246902272732433.16mi
43ly 252780898273681.56mi
44ly 258659523814929.97mi
45ly 264538149356178.38mi
46ly 270416774897426.78mi
47ly 276295400438675.19mi
48ly 282174025979923.62mi
49ly 288052651521172.00mi
50ly 293931277062420.44mi
51ly 299809902603668.81mi
52ly 305688528144917.25mi
53ly 311567153686165.62mi
54ly 317445779227414.06mi
55ly 323324404768662.44mi
56ly 329203030309910.88mi
57ly 335081655851159.25mi
58ly 340960281392407.69mi
59ly 346838906933656.06mi
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Chiều dài Nhiệt độ Trọng lượng Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian