Chuyển đổi Dặm sang Năm ánh sáng (ly)

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Năm ánh sáng (ly) sang Dặm (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Dặm sang Năm ánh sáng (ly)

ly =
mi * 0.00000000000017011
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Dặm

Một đơn vị chiều dài bằng 1760 thước

 

chuyển đổi Dặm sang Năm ánh sáng (ly)

ly =
mi * 0.00000000000017011
 
 
 

Năm ánh sáng (ly)

Một năm ánh sáng là khoảng cách mà ánh sáng truyền đi trong một năm. Bởi có nhiều định nghĩa khác nhau về độ dài năm, nên cũng có những giá trị tương ứng hơi khác nhau cho năm ánh sáng. Một năm ánh sáng tương ứng với khoảng 9,461e15 m, 5,879e12 mi, hoặc 63239,7 AU, hoặc 0,3066 pc.

 

Bảng Dặm sang Năm ánh sáng (ly)

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Dặm Năm ánh sáng (ly)
0mi 0.00ly
1mi 0.00ly
2mi 0.00ly
3mi 0.00ly
4mi 0.00ly
5mi 0.00ly
6mi 0.00ly
7mi 0.00ly
8mi 0.00ly
9mi 0.00ly
10mi 0.00ly
11mi 0.00ly
12mi 0.00ly
13mi 0.00ly
14mi 0.00ly
15mi 0.00ly
16mi 0.00ly
17mi 0.00ly
18mi 0.00ly
19mi 0.00ly
Dặm Năm ánh sáng (ly)
20mi 0.00ly
21mi 0.00ly
22mi 0.00ly
23mi 0.00ly
24mi 0.00ly
25mi 0.00ly
26mi 0.00ly
27mi 0.00ly
28mi 0.00ly
29mi 0.00ly
30mi 0.00ly
31mi 0.00ly
32mi 0.00ly
33mi 0.00ly
34mi 0.00ly
35mi 0.00ly
36mi 0.00ly
37mi 0.00ly
38mi 0.00ly
39mi 0.00ly
Dặm Năm ánh sáng (ly)
40mi 0.00ly
41mi 0.00ly
42mi 0.00ly
43mi 0.00ly
44mi 0.00ly
45mi 0.00ly
46mi 0.00ly
47mi 0.00ly
48mi 0.00ly
49mi 0.00ly
50mi 0.00ly
51mi 0.00ly
52mi 0.00ly
53mi 0.00ly
54mi 0.00ly
55mi 0.00ly
56mi 0.00ly
57mi 0.00ly
58mi 0.00ly
59mi 0.00ly
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Chiều dài Nhiệt độ Trọng lượng Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian