chuyển đổi Xích

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Xích

Đơn vị đo chiều dài bằng 66 feet, được sử dụng đặc biệt trong các cuộc điều tra đất công của Mỹ. Dụng cụ đo lường ban đầu (xích Gunter) nghĩa đen là một sợi xích gồm 100 mối nối sắt, mỗi mối nối dài 7,92 inch. Dải băng thép bắt đầu thay thế xích khoảng năm 1900, nhưng thước đo vẫn thường được gọi là "xích" và đo lường bằng dải băng thường được gọi là "đo bằng thước dây". Xích là một đơn vị đo thuận tiện trong các cuộc khảo sát địa chính bởi 10 xích vuông bằng 1 mẫu Anh.