chuyển đổi Đecimet

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Đecimet

Một đơn vị chiều dài theo hệ mét bằng một phần mười mét