Kilometro to Nautical Miles conversion

May higit sa isang Uri ng Nautical Miles. Gamiting ang nararapat na variation mula sa listahan sa baba.

  1. Kilometro to UK Nautical Miles

  2. Kilometro to US Nautical Miles

  3. Kilometro to International Nautical Miles

Kilometro

Kilometro ang yunit ng haba sa sistemang metriko at katumbas ng isang libong metro.

1km ay katumbas ng 0.6214 milya.

Nautical Miles