การแปลง นาที เป็น วัน

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

วัน เป็น นาที (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

day =
min * 0.00069444
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

day =
min * 0.00069444
 
 
 

 

ตาราง นาที เป็น วัน

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
นาที วัน
0min 0.00day
1min 0.00day
2min 0.00day
3min 0.00day
4min 0.00day
5min 0.00day
6min 0.00day
7min 0.00day
8min 0.01day
9min 0.01day
10min 0.01day
11min 0.01day
12min 0.01day
13min 0.01day
14min 0.01day
15min 0.01day
16min 0.01day
17min 0.01day
18min 0.01day
19min 0.01day
นาที วัน
20min 0.01day
21min 0.01day
22min 0.02day
23min 0.02day
24min 0.02day
25min 0.02day
26min 0.02day
27min 0.02day
28min 0.02day
29min 0.02day
30min 0.02day
31min 0.02day
32min 0.02day
33min 0.02day
34min 0.02day
35min 0.02day
36min 0.03day
37min 0.03day
38min 0.03day
39min 0.03day
นาที วัน
40min 0.03day
41min 0.03day
42min 0.03day
43min 0.03day
44min 0.03day
45min 0.03day
46min 0.03day
47min 0.03day
48min 0.03day
49min 0.03day
50min 0.03day
51min 0.04day
52min 0.04day
53min 0.04day
54min 0.04day
55min 0.04day
56min 0.04day
57min 0.04day
58min 0.04day
59min 0.04day
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดเวลา หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว เงินตรา